Vydané CD:

Primášova pieseň  /Miroslav Dudík – sólo husle - / – Opus – 1987

Po myjavsky /M.Dudík+sólisti speváci/ – Opus – 1989

Spievajme si, dievky /Vajana/ – Opus -1990

Jak sem išeu okolo vás /Anton Gajdoš/ – Opus – 1990

Betlehemský večný salaš /sólisti speváci/ - Opus – 1991

Ej, hory, hory  /Peter Dvorský/ - Musica - 1992

A od Prešova  /Hanka Servická/  – Diskant – 1993

Majorán, majorán  /Jožka Černý a Anton Gajdoš/ - Opus – 1993

Pod Javorinú / Olšava, OĽuN, sólisti/ -  Pronto - 1994

Zahraj mi muzička pekne /sólisti speváci/ - RB – 1995

Spievajúce Slovensko /Brezová,Družba,Ponitran,Skaličan,Ľ.H.M.D./-Musica-1995

Muzikanti, kemu hráte  /Miroslav Dudík+Katka Hološková/ - Diskant – 1996

Ruža som ja, ruža  /Katka Hološková/ - Diskant – 1997

Dívča z Javoriny  /Olšava, OĽuN, BROLN/ - LM music – 1997                                                      

Zahraj mi, gajdoško  /OĽuN,Ponitran,Bernard Garaj/ - RB – 1999

Zahraj, primáš  /M.Dudík – sólo husle/ - Diskant – 2001

Ten šarišski zamek  /Jozef Andraščík/ - Diskant – 2001

Lechayim!  /Ervín Schon hauser/ - AP projekt - 2001

Zpěváček-Slávik  /Ondráš,OĽuN/ - Folklorní sdružení ČR - 2002

Tárogató  /Zoltán Grunza/ - Pyramída – 2002

Rodokmeň spieva – L-Team - 2002

Z mojej klenotnice /Ondrej Demo/ - Pyramída – 2002

Na kamenčeku sedela /Darina Laščiaková/ - Pyramída - 2003

Pred našima dvermi /Slávka Švajdová/ - Pyramída – 2004

Kázala mi mati /Katarína Töröková/ - Diskant - 2004

Klenoty slovenského ľudového umenia  /sólisti,skupiny/-Slovak Radio Records-2005

Hej, žalo dziefča  /Katarína Rosinová/ - Slovak Radio records - 2005

Rodokmeň spieva II – Feeling – 2006

Premeny  /Miroslav Dudík – sólo husle/ - Slovak Radio Records – 2007

Anton Gajdoš, Miroslav Dudík /Anton Gajdoš/ - Slovak Radio Records – 2008

Čaro piesne  /autorský profil Miroslava Dudíka/ - sólisti speváci, spevácke skupiny, OĽuN Čs.rozhlasu. OĽuN SRo-Slovak Radio Records- 2008

Z mojej klenotnice, Autorský profil Ondreja Dema, OĽuN SRo, sólisti speváci a spevácke skupiny, Slovak radio records - 2009

Michal Seredič /jeho spevácky profil/ - OĽuN SRo, Ľ.H. a DSS FS Ponitran - Slovak Radio Records- 2010

Rodokmeň spieva III./profil speváckej skupiny/ - sólisti speváci a OĽuN SRo - SRR-2010

Červenô jabĺčko /umelecký profil Eleonóry Vančíkovej - Kapasnej/ - OĽuN, Lúčnica, SĽUK,FS Važec z Važca - Slovak Radio Records - 2012

Dzifče počaromne /profil speváka Jozefa Tkáčika/ - MSS Rodokmeň,sólisti speváci,OĽuN SRo,Ľ.H. SĽUKu,Lúčnice,Čsl.rozhlasu-SRR-2012

Ondrej Demo-Z mojej klenotnice II.  /autorský profil Ondreja Dema/ - OĽuN SRo, sólisti speváci - SRR -2012

Na Vianoce Mráz príde /koledy Jána Mráza v spracovaní Miroslava Dudíka/ - OĽuN SRo so sólistami spevákmi - SRR-2012

Miroslav Dudík - Primášova pieseň-1987, Po myjavsky-1989,dvojalbum CD v rámci edície OPUS 100 základných albumov a interprétov,OPUS- 2013

Anton Gajdoš, Ľudová hudba Miroslava Dudíka - Pred muziku-1987, Jak sem išeu okolo vás-1990, dvojalbum CD, OPUS- 2016

OĽUN 1976 - 2016,výber najlepších nahrávok orchestra so sólistami spevákmi a inštrumentalistami, dvojalbum CD, SRR-  2016

Rodokmeň Naše naj...profil MSS RODOKMEŇ a jeho sólistov,OĽuN SRo, z nahrávok Sl.rozhlasu vydal Klub priateľov ľudovej piesne - 2016

Ondrej Demo - Z mojej klenotnice III.- /autorský profil Ondreja Dema/ - OĽuN SRo, sólisti speváci a inštrumentalisti- SRR - 2016

Hrdielenká naše -  Spevácka skupina Povoja so sólistkami, SS Dimitrovec, OĽuN SRo, Ľ.H.Kopaničiar, Diskant - 2017

Vianoce s Kyticou - ŽSS Kytica so sólistkami, Ľudová hudba DUDÍCI - Diskant - 2017

V našon dvore ruža kvitne - Prifil speváčky Petry Zaujecovej, Ľudová hudba DUDÍCI, DSS FS Furmani, Diskant - 2017