„ČARO VIANOC“

                  Trenčianske Teplice – kostol Sv. Štefana-15.XII. 2023-18:00, gener.-16:00

                                                                           Skúšky:

                   4. XII.-19:00 – ZUŠ Sekulská ul.3,K.Ves,    11.XII.-19:00 -Prídavková 33, Z.Bystrica

                  13.XII.-18:00 – ZUŠ Sekulská 3,  K.Ves

                                                                    Účinkujú: 

-Miroslav Dvorský – sólista opery SND – sólo spev

-Petra Zaujecová , - sólo spev

-Ženská spev. skupina KYTICA /6 čl./-sólistky Magda Feniková, Marta Srnková

-Ľudová hudba Miroslava Dudíka /6 čl./:

  / Primáš a spev - Miroslav Dudík,   2.husle  -Ján Kružliak,

     viola - Róbert  Mramúch,  cimbal –Jarka Mušitzová, kontrabas – Pavol Vakoš,

     klarinet,  perkusie – Rudolf Cikatricis /

                                                 

                                                  Program:

1. Vrchárska nálada

2. Neseme vám koledu  –  spieva M. Dudík a členovia   ľud. hudby M.D.                 

3. Povedzte nám, pastuškovia+Dajteže nám+Do hory,do lesa – G/D/– ŽSS Kytica

4. Na Vánoce +Pasú sa ovečky + Pasťíri stávajťe + Čas radosti – P. Zaujecová

 5. V polnočnej hodine – ŽSS Kytica

6. O Holy Night – Miroslav Dvorský

7. V jasličkách v Betleme narodený + Dneská v noci  – Petra Zaujecová

8.Poďme, bratia, do Betlema – F - ŽSS Kytica

9. Ščaslivý večer, veselý + Už strunka,strunka – F -  M. Dudík,  ŽSS Kytica

10.Adeste fideles – Miroslav Dvorský , ŽSS Kytica

11. Ave Maria –  husle sólo M. Dudík

12. Panis Angelicus – sólo spev Miroslav Dvorský, ŽSS Kytica

13. Uhorský tanec č.5

 14.Granada – Miroslav Dvorský

15.Hallelujah – Marta Srnková, Magda Feniková, ŽSS Kytica

16.O sole mio – Miroslav Dvorský

17.Tichá noc – A – všetci

      Prídavok: Veselé Vánoce prajeme každému –D /F/-  všetci

       

         Hudobné úpravy:

Pavol Tonkovič: č.1

Miroslav Dudík: č.2,3,4,5,7, 8,9, prídavok

A.Adam: č.6

O.Demo: č.10

Ondrej Demo: č.10

J.S.Bach, Ch.Gounoud:  č.11

C. Franck: č.12

J.Brahms: č.13

A.Lara: č.14

Leonard Cohen: č.15

E.di Capua: č.16

Frans  Xaver Gruber, Ivan Dubecký: č.17

               

 

 

                    „PREDVIANOČNÉ HVIEZDNE ZLATÉ MORAVCE“

                                         Divadelná sála Mestského strediska kultúry a športu

                           Zlaté Moravce, nám. A.Hlinku – 16. XII. 2023 – 16:00, generálka -14:30

                                                                      Skúšky:

                            4.XII.-19:00,ZUŠ- Sekulská 3,K.Ves,  11.XII.-19:00- Prídavková 33-Z.Bystrica

                            13.XII.-17:00 – ZUŠ-Sekulská 3, K.Ves

                                      

                                      ÚČINKUJÚ:

-Sólisti speváci:  Jana Juríčková,  Miroslav Dvorský,  Ján Babjak,

                       Katarína Mego Töröková,Michaela Ďuračková,Karin Marcineková

-Orchester ľudových nástrojov Miroslava Dudíka /8 čl./:

  / Predník,spev  - Miroslav Dudík      1.husle - Šimon Dudík, 

  2. husle –  Ján Kružliak ,     viola- Zuzana Dudíková,  Róbert Mramúch, 

  cimbal – Jarka Mušitzová,  kontrabas – Pavol Vakoš ,

  klarinet, perkusie- Rudolf Cikatricis/     

-Moderátor: Juraj Havaj

-Dramaturgia, produkcia, scenár a réžia: Miroslav Dudík

                                        

                                     PROGRAM:

1.M. Dudík: Ščastlivý večer, veselý... – spieva Miroslav Dudík a členovia kapely

TEXT –MODERÁTOR +  príhovor Mariána Kéryho a primátora mesta Zl. Moravce

          - MODERÁTOR  uvedie blok Vianočných kolied a piesní,

            vianočná báseň – Michal Chuda:  Vstávajte,pastieri        

2. M.Dudík:Čo sa zjavilo...K. Mego Töröková,M. Ďuračková,Karin Marcineková  

3. J. Halmo,V. Magdolen: Kráľovná nebies - spieva Ján Babjak

4.K.Svoboda,V.Kočandrle: Marně se svojeho osudu ptám -spieva J.Juríčková

5. A. Adam: Ó Holy Night – spieva Miroslav Dvorský

6.K.Svoboda,V.Kočandrle: Kdepak ty ptáčku hnízdo máš – spieva J.Babjak

7. C. Franck: Panis Angelicus –  spievajú Miroslav Dvorský a  Jana Juríčková

        TEXT – MODERÁTOR  uvedie sólistov v bloku ľudových piesní

8.O.Demo: Tance z Hanušoviec – sólo husle M.Dudík, J.Kružliak

9.M.Dudík:A ja taka čarna, Oddam še,ňeoddam, Kapura,kapura – spievajú

                    Katarína Mego Töröková,Michaela Ďuračková, Karin Marcineková

10. M. Dudík: Javorom,javorom,  Hojže,dievča – spieva Ján  Babjak

11. M. Dudík: Čí je to rolička nezoraná... – spieva Miroslav Dvorský

              TEXT – MODERÁTOR uvedie blok operetných a muzikálových melódií

12.E. Kálmán: Vírim , krúžim  -  spievajú Jana Juríčková, Miroslav Dvorský

13.V.Monti: Čardáš – sólo husle Miroslav Dudík

14. F. Sartori: Con te partiro – spieva Ján Babjak, Jana Juríčková

15. L.Cohen: Hallelujah – Ján Babjak,Miroslav Dvorský,Jana Juríčková

16.E. di Capua: Ó sole mio –spievajú Ján Babjak ,Miroslav Dvorský

17.G. Verdi: Prípitok - spievajú Ján Babjak, Miroslav Dvorský, Jana Juríčková

18.G. Dusík: Pieseň o rodnej zemi –J. Babjak, M.Dvorský,Jana Juríčková

             TEXT –   MODERÁTOR – rozlúčkový text,  

             vianočná báseň – Martin Rázus: Cesta Adventom

19.F.Xaver Gruber, I.Dubecký : Tichá noc – spievajú všetci sólisti

     PRÍDAVOK:

20.M.Dudík: Veselé Vánoce prajeme každému – spievajú všetci sólisti

 

Fotogaléria: Kalendár akcií

Táto fotogaléria je prázdna.