„V Betleheme na salaši“ – vianočný koncert OĽuN SRo

                                   14. decembra 2017 o 19:00 (generálka o 14:00) – št. I, SRo Mýtna 1, Bratislava

                                 

                                                     PROGRAM:

1.   Pastierske signály, na fujare trombite hrá Marian Plavec, 0:30                                                              

2.   Miroslav Dudík: Neseme vám koledu - spieva a OĽUN vedie M. Dudík,   

                                spievajú MSS Rodokmeň, ŽSS Kytica,         2.27                                     

3.   Marian Veselský: Vianočné koledy,  spev Michaela Jelínková, gajdy Dušan Frko, 6.00                        

4.   Peter Párničan: Koledníci z Plachtiniec,  DFS Čunovský kŕdeľ vedie Mária Straková,                  .                                                                       

       OĽuN vedie Peter Parničan,           4.20                                   

5.   Peter Parničan: Počúvajte novie chýry, Peter Párničan fujara,spev,OĽUN vedie

                                  Peter Uličný,      3.30                                                         

6.   Peter Parničan: Vianočné koledy gréckokatolíkov z Telgártu a Šumiaca Koli jasna

            Hviezda, Neplač  Rachile, Roždestvo tvoje, Stoj ,Davide s husľami  ŽSS Trnki,

             OĽuN vedie Peter Parničan,           3.10                                                                                

7.   xxx: Bár som starý, šedivý, spev Vincent Krkoška, píšťalky Rudolf Patrnčiak,

                            Alojz Mucha,         3.00                                                                                                                                                                                      8.   Miroslav Dudík: Na Vánoce, na tý hody, spev Petra Zaujecová,

                                  OĽUN vedie Miroslav Dudík      4.00

9.   Ondrej Demo: Ej, hviezda, hviezda premilá, spev Vincent Krkoška,  Petra Zaujecová,

         Slávka  Horváthová;Alojz Mucha, Rudolf Patrnčiak,Ladislav Laurenčík,Ján Miho,

         Marian Plavec (drumbľa), OĽUN vedie Peter Uličný, 3.30                                                

10.  Ján Kružliak st.: Koledy z Kysúc, Anjeli spievaju, Ježišek sa nam narodil, Prišli zme ku

                        Tebe, Jezuliatko,  spieva a hrá Pavol Kužma, OĽUN vedie Peter Uličný,  3.30                                                    

11.  Igor Bázlik: Už k nám prišla zima, spev Simona Hulejová, MSS Rodokmeň, ŽSS  Kytica,                                                                                                           OĽUN  vedie  Miroslav Dudík,         4.50                                                                            

12.  Peter Parničan: – vianočné koledy gréckokatolíkov z Telgártu a Šumiaca - Do vášho

            dvoru, Z tamtej .strany jarka, Dajteže, nam dajte, Ženská spevácka skupina Trnki,

            OĽUN vedie Peter Parničan  3.40                                                                                      

13.  Igor Bázlik: Dve koledy - Panna čistá, Štedrý večer, spev Slávka Horváthová,

                      ŽSS Kytica,    OĽUN vedie Peter  Uličný ,    4.00                                                                                                                                                    

14.  Vianočné z Terchovej. Ťažká muzika, Terchová, vedie Rudolf Patrnčiak,  7.00                                                        

15.  Peter Parničan: Šarišské a rusínske koledy -  Divnaja  novina, Pospešte pastuškové,

            Narodil sa.  Jesus Christus, spieva Anna Poráčová, OĽUN vedie Peter Parničan ,5.30                                                                                                   

16. Ondrej Demo: Radujme sa,valasi, spev Slávka Horváthová, MSS Rodokmeň,

                         ŽSS Kytica, organ Zuzana Zahradníková, OĽUN vedie Miroslav Dudík,   5.40                                                                                            

17. Miroslav Šmíd: Narodil sa Kristus Pán, MSS Rodokmeň, ŽSS Kytica,                                   

                               OĽUN,vedie Miroslav  Dudík                                                                                                     

                                             Účinkujú:                                                                                                                                                

Marian Plavec (1,9), Michaela Jelínková (3), Dušan Frko (3), Detský folklórny súbor Čunovský kŕdel (4), Petra Zaujecová (8, 9), Simona Hulejová (11), Slávka Horváthová (9,13,16), Anna Poráčová (15), Pavol Kužma (10),  Vincent Krkoška (7,9,14), Rudolf Patrnčiak (7,9,14), Alojz Mucha (7,9,14),Ladislav Laurenčík/9/, Ján Miho/9/,Ťažká muzika Terchová(14), Ženská spevácka skupina Trnki (6,12). Ženská spevácka skupina Kytica,  (2,11,13,16,17), Mužská spevácka skupina Rodokmeň, (2,11,16,17) Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu vedú Miroslav Dudík (2, 8,11,16,17), Peter Uličný (5, 9, 10,13) a Peter Parničan (4,6,12,15). moderuje Nora Turancová, dramaturg a produkcia OĽUN-u: Miroslav Dudík, dramaturg a scenár: Marián Minárik, réžia na pódiu: Stanislav Dúžek, redaktorka: Miroslava Záhumenská, produkcia za SHF: Stanislav Bachleda, za SRo Klaudia Würschnerová. 

 
 
 

                                                  „ČARO VIANOC“

                                Zlaté Moravce - DK - 16. XII. 2017, 16:00

 

                                                         ÚČINKUJÚ:

- Sólisti speváci: Mariana Hochelová,  Otokar Klein, Martin Babjak

- OĽuN Miroslava Dudíka: /Predník - Miroslav Dudík,  2.husle – Ján Kružliak,

viola-Peter Parničan,  cimbal-Michal Kolárik,  klarinet- Rudolf Cikatricis,

klavír – Peter Hochel/

-Ľudová hudba DUDÍCI: /Predník – Šimon Dudík, 1.husle -Vladimíra Huláková,

2. Husle – Roman Hulák, viola- Zuzana Dudíková , cimbal – Jarmila Mušitzová, kontrabas – Karol Samko/

Moderátor:  Vladimír Dobrík

                                     

                                                  PROGRAM:

1. M. Dudík: Ščastlivý večer, veselý – spieva M. Dudík

      TEXT- venované J.M.Hurbanovi - V. Dobrík privíta hostí, divákov + prejavy ...

                 + V. Dobrík - báseň: „Jeruzalem, mesto sväté...“

2.F. Schubert: Ave Maria – M.Hochelová + klavír - Peter Hochel                       

3.  César Franck: Panis Angelicus –  M. Babjak 

4. J. Halmo,V. Magdolen: Kráľovná nebies  - V. Dobrík

5.  J.S.Bach, Ch.Gounoud: Ave Maria  -  O. Klein + klavír + 2 cimbaly                                

            TEXT – V. Dobrík uvedie blok ľudových piesní

6. J. Jurášek: Primášova pieseň – sólo husle Miroslav a Šimon Dudíkovci

7.  M. Dudík: Pod horou, pod horou  + Ešte som sa neoženil – M. Babjak                        

8. M. Dudík: A od Prešova   + Včera večar na valale  – M.Hochelová

 9. M. Dudík: Tancuj, tancuj, vykrúcaj   - O. Klein                                

10.  B. Urbanec: Svadobná hudba - orchestrálka

           TEXT – V. Dobrík  uvedie večne živé melódie veľkých majstrov

11. E. de Curtis: Torna  a Surriento – O. Klein

12. R. Piskáček: Pieseň tuláka – M. Babjak

/13. E. Kálmán: Vírim , krúžim  - D - M. Hochelová, O. Klein/

14.  Edward Elgar: Salut d´Amour – sólo husle M. Dudík

15.  Francesco Sartori:  Con te partiro – M.Hochelová, O. Klein

16. J. Brahms: 5. Uhorský tanec   – orchestrálka

17. E. di Capua: O sole mio   -  O. Klein,  M. Babjak

18. G. Verdi: Brindisi –    M. Hochelová, O. Klein                                                                                                                                                                     

        TEXT – vianočná elégia – „V meste Dávidovom“- V. Dobrík

19. O. Demo: Adeste fideles  -  M. Babjak

20.  A.H.Malotte: The Lords Prayer /Otče náš/ -  O. Klein

        TEXT – vianočná elégia - „Deň pominul, noc nastala“ – V. Dobrík

21. F. Gruber: Tichá noc  - všetci sólisti 

 

 

                                              "ČARO VIANOC“

                                NOVÉ ZÁMKY – kostol - 17. XII. 2017-18:00

                                                     ÚČINKUJÚ:

- Sólisti speváci: Mariana Hochelová, Otokar Klein, Martin Babjak

- OĽuN a: /Predník - Miroslav Dudík,klarinet- Rudolf Cikatricis,klavír – Peter Hochel/

   

ĽUDOVÝ ORCHESTER DUDÍCI: /Predník-Miroslava Dudík, 1.husle -– Šimon Dudík, Vladimíra Huláková,

 2. Husle – Roman Hulák, viola- Zuzana Dudíková – cimbal – Jarmila Mušitzová,kontrabas – Karol Samko/

Moderátor:  Vladimír Dobrík

                                         

                                                  PROGRAM:

1. M. Dudík: Neseme vám koledu – M. Dudík

      TEXT- V. Dobrík privíta hostí, divákov /+ prejavy ?..................................../

                 + V. Dobrík - báseň: „Jeruzalem, mesto sväté...“

2. M. Dudík:Doniesli sme vám novinu+Nesiem vám+Hop,hop,Janko –  V. Dobrík

3. S. Stračina: A ja starý bača – M. Babjak

4.  S. Stračina: Usni môj Ježišku – M. Hochelová

5. S. Stračina: Zvonivý hlas cimbalu – cimbal Jarka Mušitzová

6. M. Dudík: Ščastlivý večer, veselý + Už strunka, strunka –  M. Dudík

7. M.Dudík:Sem sa,kresťania+Zaspal bača+Tak sa mi začalo chutne spati-O.Klein

8. S. Stračina: Hore,hore, pastierkové – M. Babjak, M. Hochelová

9. M. Dudík: Povedzte nám,pastuškovia+Dajteže nám+Do hory,do lesa-V.Dobrík

           TEXT – V. Dobrík –  Panna  Mária Fatimská                    

10.F. Schubert: Ave Maria –  M.Hochelová + klavír - Peter Hochel                       

11.  César Franck: Panis Angelicus –  M. Babjak 

12. J. Halmo,V. Magdolen: Kráľovná nebies  - V. Dobrík

13.  J.S.Bach, Ch.Gounoud:  Ave Maria   – O. Klein + klavír + 2 cimbaly                                                                                                                                                                                                    

          TEXT – vianočná elégia – „V meste Dávidovom“- V. Dobrík

14. O. Demo: Adeste fideles  -  M. Babjak

15.  A.H.Malotte: The Lords Prayer /Otče náš/ -  O. Klein

          TEXT – vianočná elégia - „Deň pominul, noc nastala“ – V. Dobrík

16. O. Demo: Kyrie eleison - všetci sólisti  

17. F. Gruber: Tichá noc  - všetci sólisti 

 

                                              „ČARO VIANOC  2017“

                         Nitra - PKO  - 18.XII. o 18:00, generálka o 14:00

                                            Účinkujú - Sólisti speváci:

Jana Bernátová, Mariana Hochelová, Otokar Klein, Martin Babjak, Ján Babjak

- OĽuN Miroslava Dudíka: /Predník - Miroslav Dudík,  2.husle – Ján Kružliak,

 viola-Jozef Petrík,  cimbal-Michal Kolárik,  klarinet- Rudolf Cikatricis,

klavír – Peter Hochel/

-Ľudová hudba DUDÍCI: /Predník – Šimon Dudík, 1.husle -Vladimíra Huláková, 2. husle – Roman Hulák, viola- Zuzana Dudíková,  cimbal – Jarmila Mušitzová, kontrabas – Karol Samko/

-SZ NITRIA, LIPKA, Katedrálny spevokol  EMERÁM  - diriguje : Mária Mišunová

Moderátori: Silvia Holečková  a Vladimír Dobrík

Dramaturgia: Ladislav Švihel a Miroslav Dudík

Námet a réžia: Ladislav Švihel

 

                                           PROGRAM:

      TEXT- S. Holečková privíta hostí, divákov + prejavy primátora a L. Švihela

                 + V. Dobrík - báseň: „Jeruzalem, mesto sväté...“

1. Vianočná koleda – zbory - á capella

2.F. Schubert: Ave Maria –   M.Hochelová + klavír - Peter Hochel                       

3.  César Franck: Panis Angelicus –  M. Babjak + zbory                     

4. W. A. Mozart: Ave verum corpus   -   J.Bernátová + zbory

5. G. F. Händel: Largo z opery Xerxes –  Ombra mai fu –    J. Babjak                        

6.  J.S.Bach, Ch.Gounoud: Ave Maria  -  O. Klein + klavír + 2 cimbaly                   

7. J. Halmo,V. Magdolen: Kráľovná nebies -  V. Dobrík + zbory

              TEXT – S. Holečková uvedie blok ľudových piesní

8. J. Jurášek: Primášova pieseň – sólo husle Miroslav a Šimon Dudíkovci

9.  M. Dudík: Pod horou, pod horou  – M. Babjak

                          Ešte som sa neoženil  – J. Babjak

                          A od Prešova  – J. Bernátová

                          Včera večar na valale  -  M.Hochelová

                          Tancuj, tancuj, vykrúcaj  -  O. Klein      

10.  B. Urbanec: Svadobná hudba - orchestrálka

           TEXT – S. Holečková  uvedie večne živé melódie veľkých majstrov

11. E. Kálmán: Vírim , krúžim  - D - M. Hochelová, J. Babjak

12. E. de Curtis: Torna  a Surriento – O. Klein

13.  Edward Elgar: Salut d´Amour – sólo husle M. Dudík

14. Rolf Lovland, Brendan Graham: You Raise me up  

      - J. Bernátová , Hochelová,  J. Babjak ,  M. Babjak + zbory

15.  Francesco Sartori:  Con te partiro – M.Hochelová, J. Babjak

16. J. Brahms: 5. Uhorský tanec   – orchestrálka

17. E. di Capua: O sole mio  -   O. Klein, J. Babjak, M. Babjak

18. G. Verdi: Brindisi –    J. Bernátová, M. Hochelová, O. Klein, J. Babjak                                                                                                                                   

       TEXT – vianočná elégia – „V meste Dávidovom“- V. Dobrík

19. O. Demo: Adeste fideles  -  M. Babjak + zbory

20.  A.H.Malotte: The Lords Prayer /Otče náš/ -  O. Klein + zbory

        TEXT – vianočná elégia - „Deň pominul, noc nastala“ – V. Dobrík

21. O. Demo: Kyrie eleison - všetci sólisti + zbory 

22. F. Gruber: Tichá noc  - všetci sólisti + zbory

 

                                              „ ČARO  VIANOC 2017“ 

                              Záhorská Bystrica -  DK - 20.XII. 2017 – 19:00

                                                     Účinkujú:

- Sólisti speváci: Mariana Hochelová, Ján Babjak, Martin Babjak

- OĽuN Miroslava Dudíka: /Predník - Miroslav Dudík,  2.husle – Ján Kružliak, viola-Jozef Petrík,   klarinet- Rudolf Cikatricis, klavír – Peter Hochel/

-Ľudová hudba DUDÍCI: /Predník – Šimon Dudík, 1.husle -Vladimíra Huláková, 2. Husle – Roman Hulák, viola- Zuzana Dudíková – cimbal – Jarmila Mušitzová, kontrabas – Karol Samko/

Moderátor:  Vladimír Dobrík                                                                                              

                                                 PROGRAM:

      TEXT- V. Dobrík privíta hostí, divákov + prejavy ...............................................

                 + V. Dobrík - báseň: „Jeruzalem, mesto sväté...“

1.F. Schubert: Ave Maria –   M.Hochelová + klavír - Peter Hochel                       

2.  César Franck: Panis Angelicus –  M. Babjak 

 3. J. Halmo,V. Magdolen: Kráľovná nebies  - V. Dobrík

4.  J.S.Bach, Ch.Gounoud: Ave Maria   – J. Babjak + klavír + 2 cimbaly                                

            TEXT – V. Dobrík uvedie blok ľudových piesní

5. J. Jurášek: Primášova pieseň – sólo husle Miroslav a Šimon Dudíkovci

6.  M. Dudík: Pod horou, pod horou  + Ešte som sa neoženil –  M. Babjak                        

7. M. Dudík: A od Prešova   + Včera večar na valale  – M.Hochelová

 8. M. Dudík: Tancuj, tancuj, vykrúcaj  -  J. Babjak                                

9.  B. Urbanec: Svadobná hudba - orchestrálka

           TEXT – V. Dobrík  uvedie večne živé melódie veľkých majstrov

10. E. de Curtis: Torna  a Surriento – J. Babjak

11. R. Piskáček: Pieseň tuláka – M. Babjak

/12. E. Kálmán: Vírim , krúžim  -  M. Hochelová, J. Babjak/

13.  Edward Elgar: Salut d´Amour – sólo husle M. Dudík

14.  Francesco Sartori:  Con te partiro – M.Hochelová, J. Babjak

15. J. Brahms: 5. Uhorský tanec   – orchestrálka

16. E. di Capua: O sole mio  -   J. Babjak,  M. Babjak

17. G. Verdi: Brindisi –    M. Hochelová, J. Babjak                                                                                                                                                                     

        TEXT – vianočná elégia – „V meste Dávidovom“- V. Dobrík

18. O. Demo: Adeste fideles  -  M. Babjak

19.  A.H.Malotte: The Lords Prayer /Otče náš/ -  M. Hochelová

        TEXT – vianočná elégia - „Deň pominul, noc nastala“ – V. Dobrík

20. F. Gruber: Tichá noc  - všetci sólisti 

 
 
 
 

 

Fotogaléria: Kalendár akcií

Táto fotogaléria je prázdna.