„INTERPRETI SPOMÍNAJÚ NA IVANA DUBECKÉHO“

                       Koncert OĽuN SRo  z tvorby jeho prvého dramaturga.

                  SRo,Mýtna 1, BA , Št. II. - 10.X. 2019 – 18:00 – gener.14:00

                             / Skúšky: 7., 8., 9. X. 2019 vždy o 18:30 v št.IV/

                      

     Program:

1.  Hontianské – orch.

2. Dievčenské z Likavky, / + oktávky/- spev Andrea Jágerová , ŽSS Povoja

3. Čierne oči choďte spať - spev  Slávka Horváthová

4. Mám ja ženu starú –  J. Tkáčik, P. Ondriš, MSS Rodokmeň

5. Cimbalista od Hrona – cimbal M. Kolárik

6. Žartovné z Kluknavy /Ej, sušedova dzifka, Ej, ňe ja, ňe ja, aľe ty/ - ŽSS Vajana

7. A ja takú milú mám – spev Michal Seredič st.

8. Dravecký primáš – husle M. Dudík

9. Mačkica /Anča more pašama/– spev Angela Vargicová, Vajana, Rodokmeň

10. Žartovné zo Záhoria /Sláviček ma predešeu/ - MSS Rodokmeň

11. Barčanske dzevečki – ŽSS Povoja

12. Nôty spod Poľany – 2 fujary, J. Kružliak, P. Parničan – vedie P. Parničan

13. 3 pies.z Myjavy/Tí Turani,Zajtra včas ráno,Tenká som/-  H.Kyseľová +Vajana

14. Šarišskí primáši – husle M. Dudík a P. Parničan

15. Tancuj, tancuj, vykrúcaj – ŽSS Vajana , Povoja, MSS Rodokmeň

 

Scenárista a moderátor : Samo Smetana ,   dramaturgia: Miroslav Dudík  

 

 

                                   „ČARO VIANOC“

       ZLATÉ MORAVCE ,DK - 14. XII. 2019 – koncert 16:00, generálka – 13:00

 

                                                 Účinkujú:

-  Sólisti Opery SND:  Jolana Fogašová,  Ľudovít Ludha, Daniel Čapkovič

-  Orchester ľudových nástrojov Miroslava Dudíka /10/:

 / Predník - Miroslav Dudík    1.husle - Šimon Dudík, Vladimíra Huláková ,

   2. husle –  Ján Kružliak , Roman Hulák , viola- Zuzana Dudíková,

   cimbal –  Michal Kolárik ,  Jarmila Mušitzová , kontrabas – Karol Samko ,  

   klarinet, bicie - Rudolf Cikatricis  /   

- Moderátor: Vladimír Dobrík

                                                  

                                       Program:       

1.M. Dudík: Neseme vám koledu – spieva M. Dudík a členovia OĽuN

 

    a/ TEXT – uvítací-  moderátor vyzve Primátora mesta /obce/ na príhovor,

                                  -  predstaví účinkujúcich a prvý vianočný blok

2. J. Halmo,V. Magdolen: Kráľovná nebies -  V.Dobrík

3.A. Adam: Ó Holy Night – spieva  D.Čapkovič

4. César Franck: Panis Angelicus –  Ľ.Ludha

5.O.Demo: Búvaj môj Ježiško - spieva J. Fogašová

 

        b/  TEXT – moderátor uvedie – ľudový blok

6.M. Dudík: V tom Lieskovém na trávničku -  spieva V. Dobrík

7. M. Dudík: Keby som bol vtáčkom, Dolina,dolina, dolina - spieva Ľ. Ludha

 8. M. Dudík:  Išeu macek do Mauacek – D.Čapkovič

9. I.Dubecký: Cimbalista od Hrona – sólo cimbal M.Kolárik a J.Mušitzová

 

    c/ TEXT - moderátor uvedie blok filmových,populárnych a operetných melódií

10.K.Svoboda,V.Kočandrle: Tri oriešky pre Popolušku –Marně se - J.Fogašová

11. K.Svoboda,V.Kočandrle:Tri oriešky pre  P.-Kdepak ty ptáčku – sp.Ľ.Ludha

12. E.Morricone: Vtedy na západe – spieva J.Fogašová

13.  T. Cottrau: Santa Lucia – D.Čapkovič  

14.F. Sartori: Con te partiro – spievajú J. Fogašová a Ľ. Ludha

15. J. Strauss  st.: Radetzsky march

16. E. Kálmán: Vírim, krúžim – spev J.Fogašová a Ľ.Ludha

17.E. di Capua: Ó sole mio –spievajú Ľ.Ludha a D.Čapkovič

18.J.Brahms: 5.uhorský tanec

19.G. Verdi: Prípitok - spievajú J.Fogašová a Ľ.Ludha

 

    d/  TEXT – moderátor-záverečný text

20. F. Gruber, I. Dubecký: Tichá noc – spievajú všetci

 

 

                                   „ČARO VIANOC“

       Nitra– Šp.hala na Klokočine-16. XII. 2019 – koncert 18:00, generálka – 15:00

 

                                                       Účinkujú:

-Sólisti Opery SND:  Jana Bernátová, Jolana Fogašová,  Miroslav Dvorský, 

                            Ján Babjak, Martin Babjak

-Orchester ľudových nástrojov Miroslava Dudíka /10/:

  / Predník - Miroslav Dudík    1.husle - Šimon Dudík, Vladimíra Huláková ,

  2. husle –  Ján Kružliak ,   Roman Hulák ,   viola- Zuzana Dudíková, 

  cimbal –  Michal Kolárik ,  Jarmila Mušitzová , kontrabas – Karol Samko ,   

  klarinet- Rudolf Cikatricis  / 

-  Spevácke zbory:  NITRIA, LIPKA, Katedrálny spevokol  EMERÁM,

   Evanjelický spevácky zbor  -  diriguje  Mária Mišunová   

-Moderátor: Vladimír Dobrík

-Dramaturgia, scenár a réžia: Ladislav Švihel, Miroslav Dudík

                                                Program:       

    a/ TEXT – uvítací -  moderátor - vyzve Primátora  Nitry pána Hatasa 

           a  Ladislava Švihela  na príhovory: xxxxxxxxxxxx,  - predstaví účinkujúcich                                

1.XXX: Glória/koleda/ + A.V.Michna: Chtíc,aby spal+G.F.Händel: Benedicat vobis  

                         - sp.zbory á capella – diriguje Mária Mišunová

2. J. Halmo,V. Magdolen: Kráľovná nebies - spieva J.Babjak, V.Dobrík+ zbory

3.A. Adam: Ó Holy Night – spievajú J. Bernátová a M.Dvorský

4. César Franck: Panis Angelicus –  spieva M. Babjak + zbory

5.O.Demo: Búvaj môj Ježiško - spieva J. Fogašová

        b/  TEXT – moderátor uvedie – ľudový blok

6.M. Dudík: V tom Lieskovém na trávničku -  spieva V. Dobrík a čl.orchestra

7. M. Dudík: Javorom,javorom,  Hojže,dievča – spieva J. Babjak

8. M. Dudík: Čí je to rolička , Na šaštínskej veži, Pime chuapci – sp. M. Dvorský

9. M. Dudík: Kysuca,Kysuca +  Išeu macek do Mauacek -M.Babjak + zbory muži

10. I.Dubecký: Cimbalista od Hrona – sólo cimbal M.Kolárik a J.Mušitzová

 

        c/  TEXT- mod. uvedie blok filmových, populárnych a operetných melódií                         

11.K.Svoboda,V.Kočandrle: Tri oriešky pre Popolušku –Marně se - J.Fogašová

12. K.Svoboda,V.Kočandrle:Tri oriešky pre  P.-Kdepak ty ptáčku – sp.J.Babjak

13.E.Morricone: Vtedy na západe – spieva J.Bernátová

14.J.Ivanovici: Dunajské vlny + tanec členov zboru

15.  R.Hulák: Kalinka + Dolina,dolina – spieva M.Babjak  a členovia orchestra

16. E. Kálmán: Vírim, krúžim – spievajú J.Fogašová a M. Dvorský

17. J. Strauss st.: Radetsky march –orchester diriguje M.Babjak...

18. 18.E. di Capua: Ó sole mio –spievajú M. Dvorský, J. Babjak, M. Babjak

19.G. Verdi: Prípitok - spievajú J.Fogašová,J.Bernátová,M.Dvorský, J.Babjak

 

    d/  TEXT – moderátor-záverečný text

20.  A.H.Malotte: The Lords Prayer /Otče náš/

                                - spievajú J. Bernátová + zbory

21.F. Gruber, I. Dubecký: Tichá noc – spievajú všetci sólisti + zbory

 

 

                           „ČARO VIANOC“

    ZÁHORSKÁ BYSTRICA,DK – 17. XII. 2019 – koncert 19:00, generálka – 17:00

                                                 Účinkujú:

-  Sólisti Opery SND:  Jolana Fogašová,  Ľudovít Ludha, Daniel Čapkovič

-  Orchester ľudových nástrojov Miroslava Dudíka /10/:

 / Predník - Miroslav Dudík    1.husle - Šimon Dudík, Vladimíra Huláková ,

   2. husle –  Ján Kružliak , Roman Hulák , viola- Zuzana Dudíková,

   cimbal –  Michal Kolárik ,  Jarmila Mušitzová , kontrabas – Karol Samko ,  

   klarinet, bicie - Rudolf Cikatricis  /   

- Moderátor: Vladimír Dobrík

                                                  

                                                Program:      

1.M. Dudík: Neseme vám koledu – spieva M. Dudík a členovia OĽuN

 

    a/ TEXT – uvítací-  moderátor vyzve Primátora mesta /obce/ na príhovor,

                                  -  predstaví účinkujúcich a prvý vianočný blok

2. J. Halmo,V. Magdolen: Kráľovná nebies -  V.Dobrík

3.A. Adam: Ó Holy Night – spieva  D.Čapkovič

4. César Franck: Panis Angelicus –  Ľ.Ludha

5.O.Demo: Búvaj môj Ježiško - spieva J. Fogašová

 

        b/  TEXT – moderátor uvedie – ľudový blok

6.M. Dudík: V tom Lieskovém na trávničku -  spieva V. Dobrík

7. M. Dudík: Keby som bol vtáčkom, Dolina,dolina, dolina - spieva Ľ. Ludha

 8. M. Dudík:  Išeu macek do Mauacek – D.Čapkovič

9. I.Dubecký: Cimbalista od Hrona – sólo cimbal M.Kolárik a J.Mušitzová

 

    c/ TEXT - moderátor uvedie blok filmových,populárnych a operetných melódií

10.K.Svoboda,V.Kočandrle: Tri oriešky pre Popolušku –Marně se - J.Fogašová

11. K.Svoboda,V.Kočandrle:Tri oriešky pre  P.-Kdepak ty ptáčku – sp.Ľ.Ludha

12. E.Morricone: Vtedy na západe – spieva J.Fogašová

13.  T. Cottrau: Santa Lucia – D.Čapkovič  

14.F. Sartori: Con te partiro – spievajú J. Fogašová a Ľ. Ludha

15. J. Strauss  st.: Radetzsky march

16. E. Kálmán: Vírim, krúžim – spev J.Fogašová a Ľ.Ludha

17.E. di Capua: Ó sole mio –spievajú Ľ.Ludha a D.Čapkovič

18.J.Brahms: 5.uhorský tanec

19.G. Verdi: Prípitok - spievajú J.Fogašová a Ľ.Ludha

 

    d/  TEXT – moderátor-záverečný text

20. F. Gruber, I. Dubecký: Tichá noc – spievajú všetci

 

 

            Mníchov – Gräfelfing – 16. II. 2020 –  19:00

Účinkujú:

-Ľudová hudba Dudíci:

/ primáš Šimon Dudík a Miroslav Dudík ako hosť, II.husle Roman Hulák, viola Zuzana Dudíková, kontrabas Karol Samko, cimbal Michal Kolárik/

-Spieva  Miroslav Dvorský

                               Program:

1.B. Urbanec: Svadobná hudba

2. M. Dudík:Udereli myjavani na buben–spieva M. Dudík

3. M. Dudík:  Dovezené – sólo cimbal M. Kolárik

4. M. Dudík: Čí je to rolička nezoraná... – spieva Miroslav Dvorský

5. M. Dudík: Kopanice, kopanice

6. M. Dudík: Veselo po myjavsky – spieva M. Dudík a kapela

7. Š. Molota: Ja som bača veľmi starý –g– spieva M. Dvorský

8. M. Dudík: Muzika z Poriadia

9. M. Dudík: Nebyu sem doma ...– spieva Miroslav Dvorský

10. M. Dudík: Na Kráľovej holi –spev M. Dvorský

11. V. Monti: Monti čardáš – sólo husle M. Dudík

12.  E.de Curtis: Návrat do Sorenta –spieva M. Dvorský

13.  E. Kálmán: Jój, cigán – spieva M. Dvorský

14. Xxxxx: Cirkus Renz – sólo cimbal M. Kolárik      

15. L. Cohen: Halelujah – spieva M. Dvorský

16. G. Dusík: Pieseň o rodnej zemi –spieva M. Dvorský   

                    

Prídavky:

17. A. Lara: Granada – spieva Miroslav Dvorský

18. G. Dinicu:  Rumunský tanec + Škovránok – sólo husle M. Dudík

19. E. di Capua: O, sole mio – spieva Miroslav Dvorský /a Martin Oscitý ?/

 

Fotogaléria: Kalendár akcií

Táto fotogaléria je prázdna.