Mníchov – Gräfelfing – 16. II. 2020 –  19:00

Účinkujú:

-Ľudová hudba Dudíci:

/ primáš -Šimon Dudík a Miroslav Dudík ako hosť, II.husle -Roman Hulák, viola- Zuzana Dudíková, kontrabas -Karol Samko, cimbal -Michal Kolárik, fujara,píšťalky, klarinet Rudolf Cikatricis/

-Spieva  Miroslav Dvorský

                               Program:

1.B. Urbanec: Svadobná hudba

2. M. Dudík:Udereli myjavani na buben–spieva M. Dudík

3.R.Cikatricis: Vešelo na valale – sólo klarinet R. Cikatricis

4. M. Dudík: Čí je to rolička nezoraná... – spieva Miroslav Dvorský

5. M. Dudík: Kopanice, kopanice

6. M. Dudík: Veselo po myjavsky – spieva M. Dudík a kapela

7. Š. Molota: Ja som bača veľmi starý –g– spieva M. Dvorský

8. T.Andrašovan: Fujarovanie a Valaská postava–fujara,píšťalka Rudolf Cikatricis

9. M. Dudík: Nebyu sem doma ...– spieva Miroslav Dvorský

10.I.Dubecký: Cimbalista od Hrona – sólo cimbal M. Kolárik

11. M. Dudík: Na Kráľovej holi –spev M. Dvorský

12. V. Monti: Monti čardáš – sólo husle M. Dudík

13.  E.de Curtis: Návrat do Sorenta –spieva M. Dvorský

14.  E. Kálmán: Jój, cigán – spieva M. Dvorský

15. Xxxxx: Cirkus Renz – sólo cimbal M. Kolárik      

16. G. Dusík: Pieseň o rodnej zemi –spieva M. Dvorský   

Prídavky:

17. M. Dudík:  Dovezené – sólo cimbal M. Kolárik

18. A. Lara: Granada – spieva Miroslav Dvorský

19. G. Dinicu:  Rumunský tanec + Škovránok – sólo husle M. Dudík

20. E. di Capua: O, sole mio – spieva Miroslav Dvorský /a Martin Oscitý ?/

 

 

                

           „POVEJ VETRÍK,POVEJ“

     Rozlúčkový koncert Miroslava Dudíka, um. vedúceho OĽuN SRo, k jeho          

                                                 životnému jubileu

     SRo Mýtna 1, Veľké koncertné štúdio,16.IV.2020, 18:00 , gen.14:00

                         Skúšky:8.,14.,15. IV.2020 v št.V.,vždy o 18:00

Koncert budeme realizovať v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru- za

finančne pomoci grantov MK SR , Hudobného fondu, Matice slovenskej...

                                                      Účinkujú:

-OĽuN SRo v Bratislave /13/-um.vedúci Miroslav Dudík,

 - Ľudová hudba Dudíci /6/-s primášom Šimonom Dudíkom,

 - Ľudová hudba Musica Folklorica /6/ s primášom Mirkom Kolaciom - ČR 

-Spevácke skupiny : DSS FS Karpaty, MSS Rodokmeň, ŽSS Vajana, ŽSS Povoja

-Sólisti speváci:  Martin Hrbáč – ČR,   Slávka Švajdová,   Paulína Šolcová,

                              Petra Zaujecová ,  Slávka Horváthová,  Katka Töröková

 -sólisti inštrumentalisti:  Zoltán Grunza – klarinet,   Miroslav Rajt –cimbal,

                                              Peter Uličný – husle,  Zuzana Pokorná - husle

-moderátorka: Miroslava Záhumenská      

 -scenár: Samo Smetana,                         dramaturgia: Miroslav Dudík

                                 Program /hud.úpravy M. Dudíka/:

1. Petruchova cifra – OĽuN                                                       

2.Dobre mi mamenka povedala,Kolísečka maluvaná,Ked som išla z kostela

       -spieva Slávka Švajdová, OĽuN

3. Zahrajce, hudaci, Nič to zato, Nechoc do nas,nechoc–Vajana, OĽuN

4.Balada –spieva Petra Zaujecová, OĽuN

5.Pod kapurou -sólo klarinet Zoltán Grunza/Rudo Cikatricis/,OĽuN

6. Vôľu nemám , Kupujte mliečničke –spieva Katka Töröková, ŽSS Povoja, OĽuN

7.Žaškovská uspávanka – Slávka Horváthová, OĽuN

8.Kukala kukučka – sólo husle a OĽuN  vedie Peter Uličný

9. Brezofské babské –DSS FS Karpaty, OĽuN

10.Spomienky na Samka – OĽuN + Ľ.H.Dudíci, vedie Šimon Dudík

11.Ludia povedajú – Paulína Šolcová, OĽuN, Ľ.H.Dudíci

12.Kopanice, kopanice – sólo husle a vedie Zuzana Pokorná,OĽuN, Ľ.H.Dudíci

13. Povej,vetrík,povej,Nepozeraj na mna, A ja mám perečko,Iné ženičky

        - spieva M. Dudík,  OĽuN, Ľ.H. Dudíci

14.Miroslav Kolacia,Petr Pavlinec: Verbuňk - Ľ.H. Musica folklorica

15.Ej,na Vrbovcoch pekne hrajú – Martin Hrbáč, OĽuN,Dudíci, Musica Folklorica

16.Dovezené - cimbal Miroslav Rajt/M.Kolárik/, OĽuN,Dudíci,Musica Folklorica

17.Brnkaná po kopaničiarsky – OĽuN, Ľ.H. Dudíci, Musica Folklorica

18. Ket sme prechádzali, Z tej myjavskej brány – MSS Rodokmeň, 

                                               OĽuN, Ľ.H. Dudíci, Musica Folklorica

19.Veselo po myjavsky -  Rodokmeň,Povoja,Vajana, Karpaty,

                                              OĽuN, Ľ.H. Dudíci, Musica Folklorica

Prídavky:

20.Myjavská veža -  MSS Rodokmeň, ŽSS Povoja,ŽSS Vajana, DSS FS Karpaty

                                    OĽuN, Ľ.H. Dudíci, Musica Folklorica

/21.Keby ste vy vedeli, Kosí Jano...- Povoja, Vajana, Rodokmeň,DSS FS Karpaty,

       M.Dudík, OĽuN, Ľ.H. Dudíci, Musica Folklorica/ 

Fotogaléria: Kalendár akcií

Táto fotogaléria je prázdna.