„Z KOREŇOV ĽUDOVEJ PIESNE " - MSS RODOKMEŇ-35 R.

                DK Zrkadlový  háj - 29. októbra 2021, 18:00 hod.

Ľudová hudba Miroslava Dudíka: 

Miroslav Dudík,Dušan Jančovič,Ján Kružliak,

Ivan Hanula,Pavol Vakoš,Michal Kolárik,Rudolf Cikatricis

 

                                                       PROGRAM:

1.O.Demo: Ňeorem, ňešejem – MSS Rodokmeň 

2.M.Veselský: Skadeže to traja idú – Rodokmeň,J.Tkáčik,J. Löffler

3.P.Tonkovič: Vrchárska nálada –M. Dudík,Z.Pokorná .

4.M.Veselský:Jezdili formani,Keď som išiel kolem p.z.-harm. Martin Veselský

5.M.Paško:Ej,srdénko moje,Naša Kača,Chodzili chuapci k nám-ŽSS Kytica

6.R.Cikatricis: Vešelo na valale - sólo klarinet Rudolf Cikatricis

7.M.Dudík: Ket som k vám chodieval...Rodokmeň,sólo spev Pavol Ondriš

8.L.Vajdulák: Mať moja ,mať moja - spev Slávka Horváthová 

9.T.Andrašovan: Valaská postava – píšťalka Ján Kružliakdolf Cikatricis

10. Š. Molota: Ja som bača veľmi starý  –spieva  Dušan Jarjabek

11. M.Rendoš: Chodzel ši kolo nas - ŽSS Povoja

12.O.Demo: A my chlapci,zverbujme še - MSS Rodokmeň, sólo spev Pavol Ondriš

13.M.Dudík: Dovezené piesne – sólo cimbal Michal Kolárik

14.M.Dudík: Keby som ja vedela...ŽSS Kytica,Povoja,MSS Rodokmeň 

15.T.Andrašovan: Spod Ždiarskej vidli – Rodokmeň 

/16.M.Dudík: Veselo po myjavsky – sólo spev M.Dudík + ŽSS Kytica,Povoja,MSS Rodokmeň/

 


                 

                     

               

Fotogaléria: Kalendár akcií

Táto fotogaléria je prázdna.