„PRIŠLI SME K VÁM NA KOLEDU“

  Vianočný koncert OĽuN SRo v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru.

                          13. december,  18:00, št. I, SRo , generálka 14:00

                                     

    PROGRAM :

 

1. Pastierske signály, 3 fujaristi z OĽuNu /J.Kružliak,J.Petrík,R.Cikatricis/

2. DFS Prvosienka z Banskej Bystrice - Vianočné koledovanie z Horehronia

3. M. Dudík: Daj Pán Boh večer veselý, spieva Juraj Havaj ml.

4. M. Dudík: Pasú juhási na salaši, Tili,tili, Poťe chlapci k nám – Paulína Šolcová

5. S. Stračina:  A ja starý bača – Jozef Tkáčik

6. P. Jantoščiak:   Bardejovské pastorely /Hore, hore, pastuškovia,  Pašli ovce

           valaši, Do lesa,do hori,valaši/ - Pavol Oravec,  A.Jágerová, Vranky, Krajka

7.I. Bázlik: Šťastie,zdravie , Keď ideme kolo  , A ty starý - Helena Zahradníková

8. O.Demo: Vinšujeme vám/malý OĽuN/– Magda Uhliariková,Margita Jágerová

9. Michal Noga: Dobri večir, Što spieva,  - Štefan Štec , Ľ.H.Michala Nogu /4/

10. P. Parničan: Predivná novina, Ježiš sa narodil, V náručí mi sníva -  Trio Krajka

11.J. Kružliak: Spievajme radostne a vesele/Dolný Liptov/- spev–Andr. Jágerová

12. J. Kružliak: Z jednej strany jarka – Margita Jágerová a ŽSS Vranky                                                                                                              

13. O. Demo: Kyrie eleison–organ Ľubomír Zelenák,flauta Jana Gazdíková,

                         corna Ján Budzák       spievajú MSS Rodokmeň a ŽSS Vranky

14. M. Dudík: Ščastlivý večer, veselý – spev M. Dudík a MSS Rodokmeň

15. F. Gruber, I. Dubecký: Tichá noc – spev všetci

     OĽuN vedú: M. Dudík- č.3 – 6,8,11 – 15       P.Parničan – 7, 10

     Moderátor programu: Juraj Havaj ml.,          scenár: Juraj Havaj st.

 

 

                              „ČARO VIANOC“

         ZLATÉ MORAVCE - 15. XII. 2018 – koncert 16:00, generálka – 13:00

                                                     Program:

M. Verbickij: Staroslovjenský Otčenáš – spieva Kňažský zbor sv. Jakuba- Prešov

S.Rachmaninov: Bohorodice ďivo – Staroslovjanská  Ave Maria – detto

P. Vasiľ: Dobry večer tobi - Vianočná  gréckokatolícka koľada – detto

M. Dudík: Ščastlivý večer veselý – spieva M. Dudík a kapela

M. Dudík:  Nesiem vám noviny, Hop, hop, Janko – spieva V. Dobrík

 M. Dudík: Búvaj, dieťa krásne –spieva J. Bernátová

M. Dudík: Sem sa , kresťania – spieva J. Babjak a M. Dvorský

M. Dudík: Otváraj gazdiná – spieva M. Dudík

M. Dudík:  Dovezené – sólo cimbal M. Kolárik     

M. Dudík: Na Kráľovej holi –spev J. Babjak, M. Dvorský

V. Monti: Monti čardáš – sólo husle M. Dudík

F. Lehár: V diaľke veľká hora /Cigánska láska/ – spieva J. Bernátová

E.de Curtis: Návrat do Sorenta –spieva M. Dvorský

F. Lehár: Cítim náhle príval lásky/Ves.vdova/ – spev J.Bernátová a J. Babjak

E. Kálmán: Jój, cigán – spieva M. Dvorský

A. L. Weber: Fantóm opery – spievajú J. Bernátová a J. Babjak

Xxxxx: Cirkus Renz – sólo cimbal M. Kolárik

E. di Capua: Ó sole mio –spievajú M. Dvorský, J. Babjak

L. Cohen: Hallelujah - spievajú J. Bernátová, J. Babjak, M. Dvorský, Kňaž.z. Sv.Jakuba

G. Dusík: Pieseň o rodnej zemi –spievajú J.Babjak, M. Dvorský, Kňaž.z.Sv.Jakuba

F. Gruber, I. Dubecký: Tichá noc – spievajú všetci sólisti a Kňaž.z. Sv. Jakuba

 

Účinkujú:

1.  Orchester ľudových nástrojov Miroslava Dudíka /11/:

/ Predník - Miroslav Dudík    1.husle - Šimon Dudík, Vladimíra Huláková ,

2. husle –  Ján Kružliak , Roman Hulák , viola- Zuzana Dudíková, Jozef Petrík , 

cimbal –  Michal Kolárik ,  Jarmila Mušitzová , kontrabas – Karol Samko ,   

klarinet- Rudolf Cikatricis  /

2. Sólisti speváci:  Jana Bernátová,   Miroslav Dvorský,  Ján Babjak

3. Kňažský zbor Sv. Jakuba  /Prešov/

4. Moderátor: Vladimír Dobrík

 

                              „ČARO VIANOC“

                Nitra– PKO-17. XII. 2018 – koncert 18:00, generálka – 14:00

                Program:

J. S. Bach, Ch. Gounoud:  Ave Maria /dva cimbaly/ – spieva J. Fogašová /F/

M. Dudík:  Nesiem vám noviny, Hop, hop, Janko – spieva V. Dobrík a Rodokmeň

M. Dudík: Daj Pán Boh večer veselý – spieva M. Dudík a Rodokmeň

M. Dudík: Sem sa , kresťania – spieva J. Babjak a M. Dvorský

M. Dudík: Búvaj, dieťa krásne –spieva J. Bernátová

M. Dudík: Poďme bratia do Betlema  – spieva J. Fogašová+ dcéra

O. Demo: Ad este fideles – spieva M. Babjak a Rodokmeň

M. Dudík:  Dovezené piesne – sólo cimbal M. Kolárik     

M. Dudík: Na Kráľovej holi –spev J. Babjak, M. Dvorský, M. Babjak a Rodokmeň

V. Monti: Monti čardáš – sólo husle M. Dudík

T. Cottrau: Santa Lucia – spieva M. Dvorský     

F. Löewe: Ja sa dnes napoludnie žením – M. Babjak

A. L. Weber: Fantóm opery – spievajú J. Bernátová a J. Babjak

F. Lehár: Cítim náhle príval lásky/Ves.vdova/ – spev J.Fogašová a M. Dvorský

Xxxxx: Cirkus Renz – sólo cimbal M. Kolárik

E.de Curtis: Návrat do Sorenta –spieva M. Dvorský

F. Lehár: V diaľke veľká hora  – spieva J. Bernátová

E. di Capua: Ó sole mio –spievajú M. Dvorský, J. Babjak, M. Babjak

L. Cohen: Halelujah – spievajú všetci sólisti a Rodokmeň

G. Dusík: Pieseň o rodnej zemi –spievajú J.Babjak, M. Dvorský, Rodokmeň

F. Gruber, I. Dubecký: Tichá noc – spievajú všetci

Účinkujú:

1.  Orchester ľudových nástrojov Miroslava Dudíka /11/:

/ Predník - Miroslav Dudík    1.husle - Šimon Dudík, Vladimíra Huláková ,

2. husle –  Ján Kružliak , Roman Hulák , viola- Zuzana Dudíková, Jozef Petrík , 

cimbal –  Michal Kolárik ,  Jarmila Mušitzová , kontrabas – Karol Samko ,   

klarinet- Rudolf Cikatricis  /

2. Sólisti speváci: 

Jana Bernátová, Jolana Fogašová,   Miroslav Dvorský,  Ján Babjak, Martin Babjak

3. Mužská spevácka skupina Rodokmeň

4. Moderátor: Vladimír Dobrík

 

 

                    „ČARO VIANOC“

       ZÁHORSKÁ BYSTRICA - 18. XII. 2018 – koncert 19:00, generálka – 15:00

                          

                                        Program:

M. Dudík: Daj Pán Boh večer veselý – spieva M. Dudík

M. Dudík:  Nesiem vám noviny, Hop, hop, Janko – spieva V. Dobrík

M. Dudík: Sem sa , kresťania – spieva J. Babjak a M. Dvorský

M. Dudík: Búvaj, dieťa krásne –spieva J. Bernátová

M. Dudík: Otváraj gazdiná – spieva M. Dudík

M. Dudík:  Dovezené – sólo cimbal M. Kolárik      

M. Dudík: Na Kráľovej holi –spev J. Babjak, M. Dvorský

F. Lehár: V diaľke veľká hora /Cigánska láska/ – spieva J. Bernátová

V. Monti: Monti čardáš – sólo husle M. Dudík

E.de Curtis: Návrat do Sorenta –spieva M. Dvorský

F. Lehár: Cítim náhle príval lásky/Ves.vdova/ – spev J.Bernátová a J. Babjak

Xxxxx: Cirkus Renz – sólo cimbal M. Kolárik

 E. Kálmán: Jój, cigán – spieva M. Dvorský

A. L. Weber: Fantóm opery – spievajú J. Bernátová a J. Babjak      

E. di Capua: Ó sole mio –spievajú M. Dvorský, J. Babjak

G. Dusík: Pieseň o rodnej zemi –spievajú J.Babjak, M. Dvorský

F. Gruber, I. Dubecký: Tichá noc – spievajú všetci 

 

Účinkujú:

1.  Orchester ľudových nástrojov Miroslava Dudíka /11/:

/ Predník - Miroslav Dudík    1.husle - Šimon Dudík, Vladimíra Huláková ,

2. husle –  Ján Kružliak , Roman Hulák , viola- Zuzana Dudíková, Jozef Petrík , 

cimbal –  Michal Kolárik ,  Jarmila Mušitzová , kontrabas – Karol Samko ,   

klarinet- Rudolf Cikatricis  /

2. Sólisti speváci:  Jana Bernátová,   Miroslav Dvorský,  Ján Babjak

3. Moderátor: Vladimír Dobrík

 

 

               „Trojkráľový večer“

         Nitra – Katedrála Sv. Emeráma - 6. I. 2019 – 17:00

                                   Účinkujú:

-OĽuN Miroslava Dudíka: / Miroslav Dudík – primáš, spev,Šimon Dudík - 1.husle, Roman Hulák – 2. husle,      Zuzana Dudíková – viola,      Michal Kolárik-cimbal,  JozefPetrík – kontrabas,fujara,     Rudolf Cikatricis – píšťalky,fujara,  perkusie /

-Spev sólo:  Petra Zaujecová , Paulína Šolcová

-Spevácka skupina Kytica

                                   Program:

1.Fujarovanie  - sólo fujary Rudolf Cikatricis, Jozef Petrík

2.Neseme vám koledu – spieva M. Dudík a kapela                      

3. Povedzte nám, pastuškovia+Dajteže nám, dajte+Do hory, do lesa – ŽSS Kytica

4.Pasú juhási na salaši +Tili, tili +Poťe chlapci k nám – Paulína Šolcová

5. Na Vánoce +Pasú sa ovečky + Pasťíri stávajťe + Čas radosti – P. Zaujecová

6. Sem sa, kresťania + Zaspal bača + Tak sa mi začalo chutne spati – M. Dudík

7.V polnočnej hodine,  Vstávajte pastierovia – ŽSS Kytica

8.Brnkaná po kopaničiarsky – orchestrálka

9.Čo sa zjavilo + Doma si doma + Sem, pastieri– Paulína Šolcová

10. Poďme, bratia,do Betlema – ŽSS Kytica

11. Už vyšla hviezda +  Čo sa stalo +  Pastírové, stávajte – Petra Zaujecová

12. Vrchárska nálada – orchestrálka

13. Ščaslivý večer, veselý + Už strunka,strunka – M. Dudík,  ŽSS Kytica

14.Tichá noc - všetci

15.Veselé Vánoce prajeme každému – všetci

                   Hudobná úprava:

Miroslav Dudík: 2 – 11,13,15

Pavol Tonkovič: 12

Hans Gruber, Ivan Dubecký: 14

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria: Kalendár akcií

Táto fotogaléria je prázdna.