„CENA JANKY GUZOVEJ 2018“

                                     Súťaž mladých spevákov ľud. piesní

                           SRo, BA, št. II.-  11. X. 2018, 18:00 ,gener. 14:00

                                                     

OĽuN SRo/11/:

M. Dudík,P. Parničan, Š. Dudík, J. Kružliak, R. Hulák, J. Petrík,Z. Dudíková,

M. Malinič,  B.Medelský, R. Cikatricis, M. Kolárik

Scenár: Stanislav Bachleda

Moderátorka: Norika Turancová

 

                                                       PROGRAM:

 Úvod - M. Dudík: Brnkaná po kopaničiarsky

                                              

                               a/ Program súťaže /losované poradie/:

1.M. Rendoš:Ej, lúčka,lúčka žeľena,Kukurica pri draže -spev Soňa Metýľová/VS/

2. M. Dudík: Rozmarín zelený,  Za Novú Vsú – spieva Barbora Blahová  /ZS/

3. J. Kružliak:  Keď husi leteli, Keď ste ma chytili – spieva Martin Krnáč  /SS/

4. M. Rendoš: Šej,hoj,odala ňa mamka, Leťil orel ponad selo

                      – spieva Martina Svitková /VS/

5. P. Parničan: Zaspal Janík ,Vydávala by som sa /Svadobné pies. zo Žaškova/

                      – spieva Táňa Vavreková  / SS/

6. D.Kopačková: Keď me moja mamka, A dolina,dolina, Lastovička   /ZS/

                           -spieva Denisa Kopačková

 

                         b/  Program OĽuN počas porady poroty:

1. M. Dudík: Kopanice, kopanice

2. O. Demo: Goralské zo severnej Oravy – drumbľa J. Kružliak

3. R. Cikatricis: Vešelo na valale – klarinet R. Cikatricis

4. P. Parničan: Podpolianske reminiscencie – spev a fujara P. Parničan

5. M. Dudík: F kerestúrském cinteríčku – spieva Nela Horečná /ZUŠ Kúty/

                        Diplom P. Dvorského - Slávik Slovenska 2018

6. P. Parničan: Za našimi humny, Ej, duby, duby

                           – spieva Samko Szabó /Čuňovský kŕdeľ/                       

7. M. Kolárik: Variácie z kopaníc – cimbal Michal Kolárik

 

                           c/ vyhlásenie víťazov

 

Záver - M. Dudík: A ja taka dzivočka - spievajú všetky súťažiace

 

 

                       „SPOLOČNE HRÁME A SPIEVAME“ 

       27. október 2018, Myjava , KD S. Dudíka ,  koncert -19:00, generálka -15:00

                       

Pokračovanie v tradícií  spoločných koncertov  OĽuN SRo a BROLN so svojimi

sólistami, spevákmi a speváckymi skupinami - k 100. VÝROČIU VZNIKU  1. ČSR .                                            

                                                      Program:

              T E X T – uvítací , uvedie Kopaničiar – moderátorka                                        

               a/ Ľ. H. KOPANIČIAR /5 minút/:

1.  Keby som bol vtáčkom  / Štefánikova pieseň /

 2. Teče voda, teče /Masarykova pieseň/

 

             T E X T – o vzájomnosti, ku vzniku 1.ČSR , uvedie OĽuN – moderátorka

 

              b/  SAMOSTATNÝ BLOK  OĽUN  /35 min./:

1. M. Kolárik: Variácie z kopaníc - cimbal sólo Michal Kolárik, vedie M. Dudík

2. M. Dudík: Klenová, Klenová+Ked som išiel okolo vás+Slniečko sa níží

                       spieva Pavol Ondriš a MSS Rodokmeň, vedie M. Dudík

3.  J. Kružliak: Ej,hore na javorí- píšťalka J. Kružliak, vedie P. Parničan

4. Š. Molota: Zahraj mi, hudečku – Eleonóra Vančíková-Kapasná, vedie Parničan

5. P. Parničan:  Podpolianske reminiscencie - spev a fujara P. Parničan

6. Vincent Fedor,Radoslav Gajdoš: Teče voda  + Janičku myj ľubij

                                +Vtedy ja, šuhaju  - spieva Anna Servická , vedie M. Dudík

7. R. Cikatricis: Veselo na valale – klarinet R. Cikatricis, vedie M. Dudík

8. M. Dudík: Brezovské babské – spieva DSS FS Karpaty, vedie M. Dudík

              T E X T – moderátorka – uvedie BROLN

 

              c/  SAMOSTATNÝ BLOK  BROLN /35 min./ :

  1.  Jaroslav Jakubíček: Strážnické verbuňky
  2. Radoslav Zapletal: Belegrad, Belegrad    zpěv František Černý
  3. Pavel Trkan: Čérná hora, bíuý les   zpěv Kamila Šošovičková
  4. Ľudovít Daniel: A dur čardáš    sólo cimbál Jan Telecký
  5. Pavel Trkan: Dyž sem na koníčka sedal     zpěv Michal Janošek
  6. Bohumil Smejkal: Čí že sú to koně     sólo housle Petr Varmuža
  7. Jan Rokyta jun.: Milostné ze Vsacka     zpěv Klára Blažková
  8. Jan Králík: Pod tým naším okénečkem     sólo klarinet Petr Kavalír
  9. Pavel Trkan: Na Pulčinách pod Svajky     zpěv Pavel Ptáček
  10.  Jaroslav Jakubíček: Pod Javorinů

 

              T E X T – moderátorka uvedie spoločný blok OĽuN a BROLN

         

               d/  OĽUN + BROLN SPOLOČNE /11 min./:

1. P.Tonkovič: Vrchárska nálada

2. J. Jurášek: Myjavský verbuňk

3. M. Dudík: Ket sme prechádzali + Z tej myjavskej brány– Rodokmeň, Karpaty,  

     + Ľ.H. Kopaničiar + všetci sólisti speváci

 

 

 

„LEGENDY MORAVSKÉHO FOLKLÓRU“

                  Uherský Brod -  DK - 17.XI. 2018  

 

          Ľudová hudba DUDÍCI:

Šimon Dudík – primáš,      Roman Hulák – 2.husle,    Zuzana Dudíková – viola,

Jarmila Mušitzová – cimbal,       Karol Samko – kontrabas, 

Rado Harach – klarinet,fujara, píšťalky,     Miroslav Dudík – ako hosť /primáš,

 spevák/, Petra Zaujecová – spev.

 

          PROGRAM /30 min./:

1.M. Dudík: Brnkaná po kopaničiarsky

2.M. Dudík: Otváraj gazdiná dvere,Káčer na doline – spieva M. Dudík a kapela

3.M. Dudík: Spomienky na Samka

4.M. Dudík: Ked son išla na brod, Ked son išla čera večer-spev Petra Zaujecová

5.R. Hulák: Podpolianská nálada – fujara a píšťalka Rado Harach

6. Š. Molota: Strigôňské melódie

7. M. Dudík:  A od Prešova, A ja taka dzivočka, Treščak– spieva Petra Zaujecová   

8.M. Dudík: Veselo po myjavsky – spieva M. Dudík a kapela

 

 

 

MNÍCHOV – Nymphenburg, Johannissaal - 1.-2.XII. 2018 – 17:00

                                   Účinkuje  Ľudová hudba DUDÍCI:

 Šimon Dudík – primáš, Miroslav Dudík – primáš a. h., Roman Hulák – 2. Husle,

 Zuzana Dudíková – viola, Karol Samko – kontrabas, Michal Kolárik – cimbal,

Rado Harach – klarinet, píšťalky, fujara, Petra Zaujecová , Martin Oscitý -speváci

                                                       PROGRAM:

1. M. Dudík:  Brnkaná po kopaničiarsky

2.M. Dudík: Otváraj gazdiná dvere – spieva M. Dudík a kapela

3.J. Jurášek: Primášova pieseň – husle Šimon a Miroslav Dudík

4.M. Dudík: Keď son išla na brod... – P. Zaujecová

5.M. Dudík: Spomienky na Samka

6.M. Dudík: Išeu macek do Mauacek – spev M. Oscitý

7. M. Dudík: Dovezené piesne – sólo cimbal Michal Kolárik

8. M. Dudík: Vretienko mi padá + Rozmajrín zelený – P. Zaujecová

9.R. Hulák: Fujarová a píšťalková nálada – hrá Rado Harach

10.R. Hulák: A od Prešova + A ja taka dzivočka – P. Zaujecová

      M. Dudík: Treščak -  P. Zaujecová

11.J. Móži, Ľ. Daniel: Vešelo še dzifče – sólo cimbal Michal Kolárik

12. J. Brahms: 5. Uhorský tanec

13.E. di Capua: O,sole mio – spev M. Oscitý

14. xxxxx: Cirkus Renz – sólo cimbal M. Kolárik

15. A. Lara: Granada – spev M. Oscitý

16.G. Dinicu: Rumunský tanec a Škovránok

           Prídavok: M. Dudík: Veselo po myjavsky – spieva M. Dudík a  všetci   

 

 

       „PRIŠLI SME K VÁM NA KOLEDU“

  Vianočný koncert OĽuN SRo v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru.

                          13. december,  18:00, št. I, SRo , generálka 14:00

                                     

    PROGRAM :

1. Pastierske signály, 3 fujaristi z OĽuNu

2. DFS Malý Vtáčnik – Vianočné pásmo z hornej Nitry

3. M. Dudík: Daj Pán Boh večer veselý, spieva Juraj Havaj ml.

4. J. Bajús: nové koledy pre Dajanu Margetovú

5. J. Kružliak: Z jednej strany jarka – Margita Jágerová a ŽSS Vranky

6. S. Stračina:  A ja starý bača – Jozef Tkáčik

7.J. Kružliak: Spievajme radostne a vesele/Dolný Liptov/- spev–Andrea Jágerová

8. O. Demo: Vinšujeme vám – Trio Krajka, Margita Jágerová

9. Michal Noga: Koledovanie, Ľ.H.Michala Nogu /4/, spieva Štefan Štec

10. I. Bázlik: nové Vianočné koledy z Kysúc pre Helenu Zahradníkovú

11. P. Parničan: nové koledy pre Trio Krajka

12. P. Jantoščiak: nové koledy / Bardejovské pastorely/,  Š.Štec,  A.Jágerová                                                                                                                

13. O. Demo: Kyrie eleison – organ Zuzana Zahradníková ,/bez OĽuNu/

                         MSS Rodokmeň + ŽSS Vranky

14. S. Stračina: Dnes sa stalo /Bardejovské  pastorely/, Rodokmeň+Vranky

15. M. Dudík: Ščastlivý večer, veselý – spev M. Dudík a MSS Rodokmeň

/16. F. Gruber, I. Dubecký: Tichá noc – spev všetci/

 

Moderátor programu: Juraj Havaj ml.,          scenár: Juraj Havaj st.

 

 

                              „ČARO VIANOC“

         ZLATÉ MORAVCE - 15. XII. 2018 – koncert 16:00, generálka – 13:00

                                                     Program:

M. Verbickij: Staroslovjenský Otčenáš – spieva Kňažský zbor sv. Jakuba- Prešov

S.Rachmaninov: Bohorodice ďivo – Staroslovjanská  Ave Maria – detto

P. Vasiľ: Dobry večer tobi - Vianočná  gréckokatolícka koľada – detto

M. Dudík: Ščastlivý večer veselý – spieva M. Dudík a kapela

M. Dudík:  Nesiem vám noviny, Hop, hop, Janko – spieva V. Dobrík

 M. Dudík: Búvaj, dieťa krásne –spieva J. Bernátová

M. Dudík: Sem sa , kresťania – spieva J. Babjak a M. Dvorský

M. Dudík: Otváraj gazdiná – spieva M. Dudík

M. Dudík:  Dovezené – sólo cimbal M. Kolárik     

M. Dudík: Na Kráľovej holi –spev J. Babjak, M. Dvorský

V. Monti: Monti čardáš – sólo husle M. Dudík

F. Lehár: V diaľke veľká hora /Cigánska láska/ – spieva J. Bernátová

E.de Curtis: Návrat do Sorenta –spieva M. Dvorský

F. Lehár: Cítim náhle príval lásky/Ves.vdova/ – spev J.Bernátová a J. Babjak

E. Kálmán: Jój, cigán – spieva M. Dvorský

A. L. Weber: Fantóm opery – spievajú J. Bernátová a J. Babjak

Xxxxx: Cirkus Renz – sólo cimbal M. Kolárik

E. di Capua: Ó sole mio –spievajú M. Dvorský, J. Babjak

G. Dusík: Pieseň o rodnej zemi –spievajú J.Babjak, M. Dvorský, Rodokmeň

F. Gruber, I. Dubecký: Tichá noc – spievajú všetci sólisti a Kňaž.z. Sv. Jakuba

 

Účinkujú:

1.  Orchester ľudových nástrojov Miroslava Dudíka /11/:

/ Predník - Miroslav Dudík    1.husle - Šimon Dudík, Vladimíra Huláková ,

2. husle –  Ján Kružliak , Roman Hulák , viola- Zuzana Dudíková, Jozef Petrík , 

cimbal –  Michal Kolárik ,  Jarmila Mušitzová , kontrabas – Karol Samko ,   

klarinet- Rudolf Cikatricis  /

2. Sólisti speváci:  Jana Bernátová,   Miroslav Dvorský,  Ján Babjak

3. Kňažský zbor Sv. Jakuba  /Prešov/

4. Moderátor: Vladimír Dobrík

 

                             2018-  „ČARO VIANOC“

                Nitra– PKO-17. XII. 2018 – koncert 18:00, generálka – 14:00

                Program:

J. S. Bach, Ch. Gounoud:  Ave Maria /dva cimbaly/ – spieva J. Fogašová /F/

M. Dudík:  Nesiem vám noviny, Hop, hop, Janko – spieva V. Dobrík a Rodokmeň

M. Dudík: Daj Pán Boh večer veselý – spieva M. Dudík a Rodokmeň

M. Dudík: Sem sa , kresťania – spieva J. Babjak a M. Dvorský

M. Dudík: Búvaj, dieťa krásne –spieva J. Bernátová

M. Dudík: Poďme bratia do Betlema  – spieva J. Fogašová+ dcéra

O. Demo: Ad este fideles – spieva M. Babjak a Rodokmeň

M. Dudík:  Dovezené piesne – sólo cimbal M. Kolárik     

M. Dudík: Na Kráľovej holi –spev J. Babjak, M. Dvorský, M. Babjak a Rodokmeň

V. Monti: Monti čardáš – sólo husle M. Dudík

T. Cottrau: Santa Lucia – spieva M. Dvorský     

F. Löewe: Ja sa dnes napoludnie žením – M. Babjak

A. L. Weber: Fantóm opery – spievajú J. Bernátová a J. Babjak

F. Lehár: Cítim náhle príval lásky/Ves.vdova/ – spev J.Fogašová a M. Dvorský

Xxxxx: Cirkus Renz – sólo cimbal M. Kolárik

E.de Curtis: Návrat do Sorenta –spieva M. Dvorský

F. Lehár: V diaľke veľká hora  – spieva J. Bernátová

E. di Capua: Ó sole mio –spievajú M. Dvorský, J. Babjak, M. Babjak

L. Cohen: Halelujah – spievajú všetci sólisti a Rodokmeň

G. Dusík: Pieseň o rodnej zemi –spievajú J.Babjak, M. Dvorský, Rodokmeň

F. Gruber, I. Dubecký: Tichá noc – spievajú všetci

Účinkujú:

1.  Orchester ľudových nástrojov Miroslava Dudíka /11/:

/ Predník - Miroslav Dudík    1.husle - Šimon Dudík, Vladimíra Huláková ,

2. husle –  Ján Kružliak , Roman Hulák , viola- Zuzana Dudíková, Jozef Petrík , 

cimbal –  Michal Kolárik ,  Jarmila Mušitzová , kontrabas – Karol Samko ,   

klarinet- Rudolf Cikatricis  /

2. Sólisti speváci: 

Jana Bernátová, Jolana Fogašová,   Miroslav Dvorský,  Ján Babjak, Martin Babjak

3. Mužská spevácka skupina Rodokmeň

4. Moderátor: Vladimír Dobrík

 

 

                    „ČARO VIANOC“

       ZÁHORSKÁ BYSTRICA - 18. XII. 2018 – koncert 19:00, generálka – 15:00

                          

                                        Program:

M. Dudík: Daj Pán Boh večer veselý – spieva M. Dudík

M. Dudík:  Nesiem vám noviny, Hop, hop, Janko – spieva V. Dobrík

M. Dudík: Sem sa , kresťania – spieva J. Babjak a M. Dvorský

M. Dudík: Búvaj, dieťa krásne –spieva J. Bernátová

M. Dudík: Otváraj gazdiná – spieva M. Dudík

M. Dudík:  Dovezené – sólo cimbal M. Kolárik      

M. Dudík: Na Kráľovej holi –spev J. Babjak, M. Dvorský

F. Lehár: V diaľke veľká hora /Cigánska láska/ – spieva J. Bernátová

V. Monti: Monti čardáš – sólo husle M. Dudík

E.de Curtis: Návrat do Sorenta –spieva M. Dvorský

F. Lehár: Cítim náhle príval lásky/Ves.vdova/ – spev J.Bernátová a J. Babjak

Xxxxx: Cirkus Renz – sólo cimbal M. Kolárik

 E. Kálmán: Jój, cigán – spieva M. Dvorský

A. L. Weber: Fantóm opery – spievajú J. Bernátová a J. Babjak      

E. di Capua: Ó sole mio –spievajú M. Dvorský, J. Babjak

G. Dusík: Pieseň o rodnej zemi –spievajú J.Babjak, M. Dvorský

F. Gruber, I. Dubecký: Tichá noc – spievajú všetci 

 

Účinkujú:

1.  Orchester ľudových nástrojov Miroslava Dudíka /11/:

/ Predník - Miroslav Dudík    1.husle - Šimon Dudík, Vladimíra Huláková ,

2. husle –  Ján Kružliak , Roman Hulák , viola- Zuzana Dudíková, Jozef Petrík , 

cimbal –  Michal Kolárik ,  Jarmila Mušitzová , kontrabas – Karol Samko ,   

klarinet- Rudolf Cikatricis  /

2. Sólisti speváci:  Jana Bernátová,   Miroslav Dvorský,  Ján Babjak

3. Moderátor: Vladimír Dobrík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria: Kalendár akcií

Táto fotogaléria je prázdna.