„Trojkráľový večer“

         Nitra – Katedrála Sv. Emeráma - 6. I. 2019 – 17:00

                                   Účinkujú:

-OĽuN Miroslava Dudíka: / Miroslav Dudík – primáš, spev,Šimon Dudík - 1.husle, Roman Hulák – 2. husle,      Zuzana Dudíková – viola,      Michal Kolárik-cimbal,  JozefPetrík – kontrabas,fujara,     Rudolf Cikatricis – píšťalky,fujara,  perkusie /

-Spev sólo:  Petra Zaujecová , Paulína Šolcová

-Spevácka skupina Kytica

                                   Program:

1.Fujarovanie  - sólo fujary Rudolf Cikatricis, Jozef Petrík

2.Neseme vám koledu – spieva M. Dudík a kapela                      

3. Povedzte nám, pastuškovia+Dajteže nám, dajte+Do hory, do lesa – ŽSS Kytica

4.Pasú juhási na salaši +Tili, tili +Poťe chlapci k nám – Paulína Šolcová

5. Na Vánoce +Pasú sa ovečky + Pasťíri stávajťe + Čas radosti – P. Zaujecová

6. Sem sa, kresťania + Zaspal bača + Tak sa mi začalo chutne spati – M. Dudík

7.V polnočnej hodine,  Vstávajte pastierovia – ŽSS Kytica

8.Brnkaná po kopaničiarsky – orchestrálka

9.Čo sa zjavilo + Doma si doma + Sem, pastieri– Paulína Šolcová

10. Poďme, bratia,do Betlema – ŽSS Kytica

11. V jasličkách v Betleme + Dneská v noci o polnoci – Petra Zaujecová

12. Vrchárska nálada – orchestrálka

13. Ščaslivý večer, veselý + Už strunka,strunka – M. Dudík,  ŽSS Kytica

14.Tichá noc - všetci

15.Veselý nový rok prajeme každému – všetci

                   Hudobná úprava:

Miroslav Dudík: 2 – 10,13,15

Ján Mráz,Miroslav Dudík: 11

Pavol Tonkovič: 12

Hans Gruber, Ivan Dubecký: 14

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria: Kalendár akcií

Táto fotogaléria je prázdna.