Koncert: „PREDVIANOČNÉ HVIEZDNE ZLATÉ MORAVCE“

                    Divadelná sála Mestského strediska kultúry a športu

                      Zlaté Moravce,nám A.Hlinku – 3. XII. 2022 – 16:00

 

                                                 Účinkujú:

-  Sólisti speváci: 

Ján Babjak – sólista Opery SND,

Viktória Ballánová – sólistka Opery Severočeského divadla  v Ústí nad Labem,

Pavol Oravec – člen Slovenského  filharmonického zboru,

Petra Zaujecová – speváčka ľudových piesní

- Ľudová hudba DUDÍCI /8/:

/ Predník - Miroslav Dudík ako hosť,    1.husle - Šimon Dudík,

  2. husle –  Roman Hulák a Vladimíra Huláková , viola- Zuzana Dudíková,

 cimbal –  Michal Kolárik ,  kontrabas – Karol Samko ,   

 klarinet,perkusie, píšťalka - Rudolf Cikatricis  /

- Moderátor: Vladimír Dobrík

 

                                                      Program:

1.M. Dudík: Ščastlivý večer, veselý – spieva Miroslav Dudík s kapelou

       TEXT – príhovor Mariána Kéryho a primátora mesta Zlaté Moravce

       TEXT – F. James: „Bože, nechajte mi vziať si jednu hviezdu“ – V. Dobrík

2.J. Halmo,V. Magdolen: Kráľovná nebies - spieva Vladimír Dobrík

3.M.Dudík: Na Vánoce,na tí hody - spieva Petra Zaujecová

4.M.Dudík: Sem sa,kresťania,Zaspal bača,Tak sa mi začalo... – spieva Ján Babjak

5.M.Dudík:Poďme,bratia,do Betléma – spieva Viktória Ballánová a Pavol Oravec

6.M.Dudík: Brnkaná po kopaničiarsky

       TEXT – V. Dobrík – uvedie blok svetových melódií...“Mirko, napochodujte!“

7.J. Strauss  st.: Radetsky march – Dudíci

8.E. Kálmán: Jój, cigán spieva Pavol Oravec

9.F. Lehár: V diaľke veľká hora /Cigánska láska/ – spieva Viktória Ballánová

10.A. Lara: Granada – spieva Ján Babjak

11. F. Lehár: Vilia Lied – spieva Viktória  Ballánová

12.F. Sartori: Con te partiro – spieva Ján Babjak

13.E. Kálmán: Vírim , krúžim  -  spievajú Viktória Ballánová a  Pavol Oravec

       F. Lehár: Cítim náhle príval lásky/Ves.vdova/ -Viktória Ballánová,P.Oravec    

14.XXXXX : Cirkus Renz – cimbal Michal Kolárik

15.E. di Capua: Ó sole mio –spievajú Ján Babjak a Pavol Oravec

16.G. Dinicu:  Rumunský tanec + Škovránok – sólo husle Miroslav Dudík

17.G. Verdi: Prípitok - spievajú Ján Babjak,Viktória Ballánová a Pavol Oravec

18.G. Dusík: Pieseň o rodnej zemi –spievajú Ján Babjak, Viktória Ballánová a 

                                                               Pavol Oravec

                 TEXT –   Vianočná elégia - „Deň pominul, noc nastala“ – V. Dobrík

19.F.Xaver Gruber, I.Dubecký : Tichá noc – spievajú všetci sólisti

     PRÍDAVOK:

20.M.Dudík: Veselé Vánoce prajeme každému – spievajú všetci

 

             

                                                                       

 

Fotogaléria: Kalendár akcií

Táto fotogaléria je prázdna.