„STÁLE NÁŠ OĽUN“

                   Koncert OĽuN SRo a hostí - k 45.výročiu jeho založenia

Veľké konc. št. slov. rozhlasu, Mýtna 1, BA- 23.IX. 2021 –gen.13:00- konc.18:00

        Skúšky : vždy o 18:00 hod. – 16.,20. a 21.IX.-v št. II., 22. IX.2021 – v št. I.

                                                          Zámer:

     Hudbou, spevom a slovom osláviť 45 ročnú činnosť OĽuNu. Predstaví

sa OĽuN pod vedením  Petra Uličného, nového umeleckého vedúceho, so

sólistami inštrumentalistami a spevákmi z terajšej i nedávnej doby.

    O spolupráci s OĽuNom prehovoria  tútori : Jaroslav Stráňavský a Hanka

Hulejová-za stredné Slovensko, Anton Gajdoš  – za Českú republiku,

Bernard Garaj a Miroslav Dudík – za západné Slovensko , Anna Servická– za

východné Slovensko, Igor Bázlik – za skladateľov.

    Program bude spestrený premietaním záberov prírody a fotografií z histórie OĽuN.

Námet a dramaturgia: Miroslav Dudík

Scenár: Samo Smetana

Muderujú: Samo Smetana a Mirka Záhumenská                                                                                       

Réžia: ???

 

                                                PROGRAM:

1. I.Dubecký: Nôty spod Poľany – OĽuN vedie Peter Uličný

2. J.Stráňavský: Za stodolečku,za našu – vedie a sólo husle-Jaroslav Stráňavský

3. P.Uličný: Omilienci chodia –spev E.Vančíková-Kapasná –OĽuN vedie P.Uličný

4. J.Kružliak:Keď si ja zapískam–sólo píšťalka Ján Kružliak –OĽuN vedie P.Uličný

5. I.Dubecký:Dievčenské spevy z Liptovských Sliačov /Horou,clapci, horou.../

            -báseň Anna Hulejová, spieva Simona Hulejová - OĽuN vedie Peter Uličný                                                  

6. M.Valent: Staré tance z 18.stor.- sólo na husle hrá a OĽuN vedie Miloš Valent     

7. S.Stračina: Beluškov cimbal – sólo cimbal Marcel Komendant, vedie P.Uličný

8. M.Dudík: Skalica je pjekné mjesto, Ve Skalici na rínečku

                        – spieva Anton Gajdoš  - OĽuN vedie Miroslav Dudík

9. I.Bázlik: Po myjavsky –  sólo na husle hrá  a OĽuN vedie Miroslav Dudík

10. M.Dudík: Jar v Kozárovciach –spievajú- Katarína Mego Töröková, Petra

                   Zaujecová , Slávka Horváthová, Lenka Filipová  - OĽuN vedie M.Dudík   

11.J.Jurášek: Myjavský verbunk –sólo na husle hrá a OĽuN vedie Miroslav Dudík                                              

12. M.Járek:Gajdošské z Tekova- sólo gajdy-Bernard Garaj, sólo spev-Marianna

  Pirošová ,Peter Hujer,Ján Václavek - ĽH FS Ponitran vedie M.Járek, OĽuN-Dudík                                                                               

13.O.Demo: A my,chlapci, zverbujme še –spev Michal Seredič a MSS Rodokmeň

                       - OĽuN vedie Miroslav Dudík                           

14. S. Stračina: Dupľovaná s chytákmi- sólo husle a OĽuN vedie Zuzana Pokorná        

15. Š.Molota: Tance Rómov zo Šariša – sólo husle a OĽuN vedie Peter Uličný

16. Š.Molota:Muši vám mamičko,Oddam še,ňeoddam –spev Anna Servická   

                        - OĽuN vedie Peter Uličný                 

17. Š.Molota: Neveľo nás prišlo/Pijácke pie./-DSS FS Karpaty-OĽuN vedie Uličný                    

18. O.Demo: Tance z Hanušoviec – sóla na husle hrajú  - M.Dudík, P.Uličný,   

                        ZuzanaPokorná, Jaroslav Stráňavský, Ján Kružliak, Miloš Valent                                                             

19.P.Uličný:Na Kráľovej holi–predspev M. Dzurjanin - spievajú MSS Rodokmeň,

                      DSS Karpaty a všetci- OĽuN vedie Peter Uličný

 

 

               „RODOKMEŇ  - 35 ROČN Ý  MLADÍK“

                DK Zrkadlový  háj-29. októbra 18:00 hod., generálka 13:00

                Skúšky: 27.,28. X. – 18:00 ZUŠ Sekulská  ulica, Karlova Ves

Ľudová hudba Miroslava Dudíka: Miroslav Dudík,Zuzana Pokorná,Ján Kružliak,

                                    Peter Mikulec,Pavol Vakoš,Michal Kolárik,Rudolf Cikatricis

 

                                                       PROGRAM:

1.O.Demo: Ňeorem, ňešejem – MSS Rodokmeň – Ľ.H. M. Dudíka

2.M.Veselský: Skadeže to traja idú – Rodokmeň,J.Tkáčik,J. Löffler-Ľ.H.-Dudík

3.P.Tonkovič: Vrchárska nálada –M. Dudík,Z.Pokorná – Ľ.H.

4.M.Paško:Ej,srdénko moje,Naša Kača,Chodzili chuapci k nám-ŽSS Kytica-Ľ.H.

5.M.Veselský:Jezdili formani,Keď som išiel kolem p.z.-harm. Martin Veselský

6.M.Dudík: Kopanice,kopanice – sólo husle a Ľ.H. vedie Zuzana Pokorná

7.M.Dudík: Ket som k vám chodieval...Rodokmeň,sólo spev Pavol Ondriš – Ľ.H.

8.T.Andrašovan: Valaská postava – píšťalka Ján Kružliak

9. Š. Molota: Ja som bača veľmi starý  –spieva  Dušan Jarjabek

10.M.Rendoš: A na hure tatarečka – Rodokmeň – Ľ.H

11.M.Dudík: Dovezené piesne – sólo cimbal Michal Kolárik – Ľ.H.

12.  L.Vajdulák: Mať moja ,mať moja - spev Slávka Horváthová – Ľ.H.

13.M.Rendoš: Chodzel ši kolo nas - ŽSS Povoja

14.O.Demo: Beťár som+Molota:Javorom,javorom,Hojže dievča – sp. J. Ambróz

15.M.Dudík: Keby som ja vedela...Kytica,Povoja,Rodokmeň – Ľ.H.

16.T.Andrašovan: Spod Ždiarskej vidli – Rodokmeň – Ľ.H.

/17.M.Dudík: Veselo po myjavsky – sólo M.Dudík +Kytica,Povoja,Rodokmeň/

 


                 

                     

               

Fotogaléria: Kalendár akcií

Táto fotogaléria je prázdna.