Ponuka

 1. folklórne koncerty s tematikou viažúcou sa k jednotlivým ročným obdobiam,
  fašiangové koncerty, jarné koncerty, letné promenádne koncerty, vianočné
  koncerty.

 2. operetné, operné a muzikálové koncerty pretkané slávnymi skladbami
  skladateľov vážnej hudby.

 3. promenádne koncerty viacerých hud. žánrov.

 4. výchovné koncerty pre žiakov základných a stredných škôl pod názvom „Ako
  sme pesničky prezliekali“ autora prof. Juraja Hatríka.

 5. hudobné produkcie na plesoch, zábavách, podnikových a rodinných oslavách,
  svadbách.

 6. sólové recitály  s klavírnym, alebo akordeónovým sprievodom.

Ľudová hudba Miroslava Dudíka spolupracuje s tanečnou zložkou,

speváckymi skupinami, mnohými speváčkami, spevákmi,

ktorí sú svojimi prejavmi

1/   autentickí:

Hana Servická, Katarína Töröková,Slávka Horváthová, Petra Zaujecová, Norika Vančíková-Kapasná, Lenka Dubníčková - Filipová,  Paulína Šolcová, Helena Záhradníková,Mária Mačošková, Slávka Švajdová, Martin Hrbáč,  Anton Gajdoš,  Jitka Málková,  Michal Seredič, Dušan Holý,  Miroslava Záhumenská,  Vincent Krkoška a mnohí ďalší.  

                                                         

2/   operní:

Ján Babjak,Martin Babjak,Jana Juríčková, Jolana Fogašová,Miroslav Dvorský, Otokar Klein, Ľudovít Ludha, Mikuláš Doboš, Daniel Čapkovič, Martina Masaryková,  Mária Eliášová, Ivan Ožvát, Juliana Jamrišková, Jozef Kundlák,  Ondrej Šaling,   Eva Šeniglová , Adriana Kohútková , Viktória Ballánová,Pavol Oravec, Juraj Havaj, a ďalší.

3/  tanečná zložka:

„Čarovné ostrohy“ – jeden až šesť tanečných párov skvelých mladých ľudí, nedávnych i terajších aktívnych sólistov z popredných bratislavských folklórnych súborov.

4/  spevácke skupiny:

a/ „ Povoja „ 

–  10 členná ženská spevácka skupina pod vedením Vierky Praženkovej. Vznikla v r. 1991 a má za sebou niekoľko samostatných CD, množstvo rozhlasových nahrávok a koncertov s OĽuN SRo v Bratislave.

V repertoári má piesne z rôznych regiónov Slovenska a vo svojom strede vynikajúce sólistky.

b/ „Rodokmeň“  

- so svojim vedúcim a sólistom Jožkom Tkáčikom. 10 zrelých mužských hlasov, ktoré sú skĺbené do jednoliateho celku, ale môžu zaznieť aj sólisticky. Verejnosti sa prezentovali v mnohých koncertoch a na viacerých samostatných CD s OĽuN SRo a inými telesami.

 c/“ Ženská spevácka skupina Vranky“ 

– 8 mladých krásavíc z Nitry so sviežimi hlasmi, ktoré aj svojimi speváckymi sólistickými výkonmi  a pohybom dokážu strhnúť poslucháčov. Majú v repertoári piesne z celého Slovenska a nahrali viaceré CD.Vedie ich Margita Jágerová - známa speváčka a etnomuzikologička.

d/ "Ženská spevácka skupina Vajana"

7 - 8 členná skupina zrelých ženských hlasov, ktorá má vo svojich radoch viaceré vynikajúce sólistky.

V minulosti najčastejšia skupina spolupracujúca s OĽuN Českoslavenského rozhlasu.

Umelecká vedúca Hana Kyseľová.

e/ "Dievčenská spevácka skupina Eleonóry Vančíkovej - Kapasnej folklórneho súboru Karpaty."

   Desať mladých žien s originálnym štýlovým regionálnym prejavom.

f/ "Ženská spevácka skupina Kytica"

    Sedemčlenná skupina zrelých žien so širokým repertoárom ľudových piesní, sakrálnych,muzikálových melódií.
    Umelecká vedúca je Marta Srnková,sólistkami sú všetky členky skupiny.