4. októbra 2013, 18:00, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava

05.08.2013 13:23

Koncert OĽUNu, bratislavských speváckych skupín a sólistov spevákov.