ĽUDOVÁ  HUDBA  MIROSLAVA  DUDÍKA

... vznikla v roku 1976. Pôsobia v nej profesionálni hudobníci, ktorí virtuózne ovládajú svoje hudobné nástroje. Počas 38 rokov svojho trvania prešla mnohými personálnymi zmenami, ale jej vysoké umelecké kvality a smerovanie sa nemenia.

Základ jej repertoáru tvoria ľudové piesne všetkých slovenských regiónov / hlavne myjavského /, ale s úspechom interpretuje tiež hudbu operetnú, muzikálovú, salónnu a perličky vážnej hudby.

Účinkovala v mnohých štátoch sveta a srdcia svojich poslucháčov si získala prostredníctvom desiatok MC, LP, CD, rozhlasových a televíznych vystúpení, nahrávok v štúdiu a vyše 1 790 verejných koncertov. Je nositeľkou viacerých zlatých a platinových CD, ocenení z festivalov, koncertov a umeleckých ciest.

Jej dnešné základné obsadenie je 6 členné /predník, 2. husle, viola, kontrabas, cimbal, klarinet/ a tvorí základ pre externý

Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave

     OĽuN vznikol v roku 1976 na pôde Československého rozhlasu v Bratislave za účelom nahrávania slovenského hudobného folklóru na všetkých stupňoch jeho spracovania.

     Za takmer štyri desaťročia svojej existencie v úzkej spolupráci s množstvom renomovaných, ale i začínajúcich hudobných skladateľov, upravovateľov, spevákov, speváčiek, inštrumentalistov, hudobných režisérov, zvukárov, dramaturgov... zrealizoval tisíce titulov neprekonateľných nahrávok, ktoré zdobia vysielanie Slovenského rozhlasu. Vystupoval na stovkách verejných koncertov doma i v zahraničí, ktoré  sa dostávali do éteru prostredníctvom vysielania rozhlasov a televízií na celom svete. Desiatky titulov LP, MC a CD boli vždy vzorom pre iné  hudobné telesá s podobným zameraním.  OĽuN sa vo svojich začiatkoch opieral o skúsenosti svojho staršieho brata  - Brnenský orchester ľudových nástrojov /BROLN/, ktorý v tom čase bol na svojom výslní a zakrátko mu bol rovnocenným partnerom.

     Spolupráca profesionálnych hudobníkov OĽuN  /všetko absolventov konzervatórií alebo VŠMU/  s regionálnymi spevákmi , inštrumentalistami a bohaté využívanie ľudových hudobných nástrojov – fujary, píšťal, drumble, cimbalu, gájd...dalo zakrátko osobitú a charakteristickú tvár tomuto ambicióznemu telesu. Postupne sa OĽuN rozrástol až na 18 interných členov. Medzi jeho nesporné zásluhy patrí, že pre verejnosť objavil  a sprístupnil mnohé piesne, na rozhlasové pásy zachytil celú generáciu umelcov podieľajúcich sa na zachovávaní  slovenskej ľudovej hudobnej kultúry.

     Od roku 2004 je OĽuN na pôde Slovenského rozhlasu telesom externým, pôsobiacim v nových podmienkach trhového hospodárstva  v menšom obsadení, vždy podľa dramaturgie, charakteru interpretovaných skladieb a finančných možností  odberateľa. Jeho základ v súčasnosti tvorí Ľudová hudba Miroslava Dudíka.