ĽUDOVÁ  HUDBA  MIROSLAVA  DUDÍKA

... vznikla v roku 1976. Pôsobia v nej profesionálni hudobníci, ktorí virtuózne ovládajú svoje hudobné nástroje. Počas svojho trvania prešla mnohými personálnymi zmenami, ale jej vysoké umelecké kvality a smerovanie sa nemenia.

Základ jej repertoáru tvoria ľudové piesne všetkých slovenských regiónov / hlavne myjavského /, ale s úspechom interpretuje tiež hudbu operetnú, muzikálovú, salónnu a perličky vážnej hudby.

Účinkovala v mnohých štátoch sveta a srdcia svojich poslucháčov si získala prostredníctvom desiatok MC, LP, CD, rozhlasových a televíznych vystúpení, nahrávok v štúdiu a vyše 1 900 verejných koncertov. Je nositeľkou viacerých zlatých a platinových CD, ocenení z festivalov, koncertov a umeleckých ciest.

Jej dnešné základné obsadenie je 6 členné /predník, 2. husle, viola, kontrabas, cimbal, klarinet/ .

    Základné obsadenie Ľudovej hudby Miroslava Dudíka sa môže podľa potreby rozšíriť.